Lahd

Posted by

Lahd (Lahid): Kabirde kıble tarafında açılan oyuğa verilen isimdir.
Kabir kazıldıktan sonra, kabrin taban sathından kıble cihetine kabir boyunca, içine ölü sığacak kadar genişlik ve derinlikte kazılan yer.

Lahd ile ilgili hadisler:
1-) Beşikten lahd’a kadar ilim öğreniniz. (Hadîs-i şerîf-Râmûz-ül-Ehâdîs)
2-) Hz. Peygamber, “Lahit bizim içindir, düz olarak yarmak ise bizim dışımızdakiler içindir.” buyurmuştur (Tâc, I/371).
3-) Müslim’in bu konuda rivayet ettiği hadis şöyledir:
“Sa’d b. Ebî Vakkâs -Allah ondan razı olsun-vefat etmiş olduğu hastalığında şöyle demiştir:
-Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e yapıldığı gibi bana da lahd kazın ve üstüme kerpiçler dikin (üzerimi kerpiçlerle örtün).” (Müslim, hadis no: 966)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir