Kuranı Kerimin 114 suresindeki sırlar

Posted by

Kuranı Kerimin 114 suresindeki sırlar
114-) Fatiha şerifenin bazı sırları:
Fatiha Arş-ı Ala’nın altındaki hazineden indirilmiştir. Kuranın en faziletli suresi Fatiha suresidir. Sevap bakımından Kuranın üçte birine denktir. Her derde devadır. Bütün dertlere karşı şifadır. Zehirden kurtulmak için şifadır. Fatihayı ve Ayetü’l-Kürsiyi bir kul okursa, o gün ona insan ve cin nazarı değmez.

1-) Bakara suresi:
Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif,lam, mim ayeti okunur. İlk 5 ayetini 21 defa okuyan zengin olur. Malı mülkü artar.

2-) Ali İmran suresi:
Borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunur.

3-) Nisa suresi:
Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için veya ortadan kaldırılması için okunur

4-) Maide suresi:
Her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur

5-) Enam suresi:
İstek ve dileğin olması için 7 defa okunur

6-) Araf suresi:
Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur

7-) Enfal suresi:
Haksız hapislikten iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur

😎 Tevbe suresi:
Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur, yazılır, asılırsa o yere hırsız giremez

9-) Yunus suresi:
Bu sureyi taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar

10-) Hud suresi:
Zalimden intikam için 3 defa okunur

11-) Yusuf suresi:
İzzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur

12-) Rad suresi:
Düşmanın kahrı için okunur

13-) İbrahim suresi:
Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur

14-) Hicr suresi:
Ticaretin kazançlı olması için 10 defa okunur

15-) Nahl suresi:
Azgınlığın ve fesadın kalkması için 10 defa okunur

16-) İsra suresi:
Hilecilerin şerrinden korunmak için

17-) Kehf suresi:
Her türlü fitne ve musibetten korur

18-) Meryem suresi:
Fakirlikten kurtulmak için 41 kere okunur

19-) Taha suresi:
Kısmetin açılması için 21 kere okunur

20-) Enbiya suresi:
Her türlü tehlikeye karşı okunur

21-) Hac suresi:
Mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur

22-) Müminun suresi:
Bu süreyi okuyan kimseler imanı itikadı yönden düzelir

23-) Nur suresi:
Bu sureyi okuyan vesveseden kurtulur

24-) Furkan suresi:
Düşmanın perişan olması için okunur

25-) Şuara suresi:
Zarardan korunmak için okunur

26-) Neml suresi:
Düşmanlarının şerrinden kurtulur

27-) Kasas suresi:
Azap ve esaretten kurtulmak için okunur

28-) Ankebut suresi:
Bunalan kimse okursa şifa bulur

29-) Rum suresi:
Düşmana galip olmak için okunur

30-) Lokman suresi:
Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur

31-) Secde suresi:
Yazılarak bir şişe içine konur ve evin bir kenarında saklanırsa her türlü afetten emin olunur mülk suresiyle okunursa kabir azabını def eder

32-) Ahzab suresi:
Nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur

33-) Sebe suresi:
Bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur

34-) Fatır suresi:
Bu sureyi okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir

35-) Yasin suresi:
Bu sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur

36-) Saffat suresi:
Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır darlık çekmezler

37-) Sad suresi:
Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur

38-) Zümer suresi:
Halk içinde aziz olmak için okunur

39-) Mümin suresi:
Kötü insanın şerrinden emin olmak için 10 defa okunur

40-) Fussılet suresi:
Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur

41-) Şura suresi:
Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder

42-) Zuhruf suresi:
Yedi defa okuyan muradına nail olur

43-) Duhan suresi:
3 defa okuyan her dileğini elde eder

44-) Casiye suresi:
İftiradan kurtulmak için okunur

45-) Ahkaf suresi:
Bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur

46-) Muhammed suresi:
Zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur

47-) Fetih suresi:
7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur

48-) Hucurat suresi:
Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur

49-) Kaf suresi:
Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur

50-) Zariyat suresi:
Yetmiş defa okuyan kıtlık yüzü görmez

51-) Tur suresi:
Bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur

52-) Necm suresi:
21 defa okuyan her muradına nail olur

53-) Kamer suresi:
70 Defa okuyan zalimin şerrinden kurtulur

54-) Rahman suresi:
Hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur

55-) Vakıa suresi:
41 defa okuyan fakirlik çekmez kazancı bereketli olur

56-) Hadid suresi:
Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur

57-) Mücadele suresi:
Bu sure bir avuç toprağa 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşman hezimete uğrar

58-) Haşr suresi:
40 gün boyunca her gün 40 defa okuyan her muradına nail olur, Son 2 ayetini 11 defa okuyanın bütün ihtiyaçları karşılanır. Bekarlar evlenir. Kısmeti açılır. İşsiz ise iş bulur makam sahibi ise söz sahibi olur.

59-) Muhtehine suresi:
Bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder

60-) Saf suresi:
70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur

61-) Cuma suresi:
Helalinden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır

62-) Münafikun suresi:
Nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmamak için 7 defa okunur

63-) Tağabün suresi:
Nefes darlığına karşı suya 7 defa okunur ve bu okunmuş su içilir

64-) Talak suresi:
3 defa okuyan refikası ile güzel geçinir

65-) Tahrim suresi:
21 defa okuyanın düşmanı dost olur

66-) Mülk suresi:
44 defa okuyan her beladan kurtulur kabir azabı çekmez

67-) Kalem suresi:
Şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunur .

68-) Hakka suresi:
Ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur

69-) Mearic suresi:
Zafere ermek için 180 defa okunur

70-) Nuh suresi:
1000 defa okuyan kimse düşmanını kahreder

71-) Cin suresi:
Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur

72-) Müzemmil suresi:
40 defa okuyan kişinin rızkı ummadığı yerden gelir

73-) Müdessir suresi:
Bu sureyi okuyan nefsinin zorlayıcı sultasından kurtulur

74-) Kıyame suresi:
Cuma günü okuyan kimse ahiret saadetine nail olur

75-) İnsan suresi:
70 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur, Hak dostlarının zümresine nail olur

76-) Mürselat suresi:
7 defa okuyan göz hastalığına yakalanmaz

77-) Nebe suresi:
İkindiden sora okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur

78-) Naziat suresi:
Bu sureyi her gece okuyan son nefesini kelime şehadet ile kapar

79-) Abese suresi:
Yakına ermek için 7 defa okunur

80-) Tekvir suresi:
Müşküllerin halli için 7 defa okunur

81-) İnfitar suresi:
Her murat için 21 defa okunur

82-) Mutafiffin suresi:
Ağlayan çocuğu susturmak için 7 defa okunur

83-) İnşikak suresi:
Doğumun kolay olması için 7 defa okunur

84-) Buruc suresi:
Fitneci ve hasetçilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur

85-) Tarık suresi:
Cinlerin şerrinden kurtulmak için 3 defa okunur

86-) A’la suresi:
3 defa okuyan seferden selametle döner

87-) Gaşiye suresi:
Vücuttaki her türlü yelin izalesi için 3 defa okunur

88-) Fecir suresi:
Belanın uzaklaşması için 7 defa okunur

89-) Beled suresi:
Kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur

90-) Şems suresi:
Her türlü beladan korunmak için 41 defa okunur

91-) Leyl suresi:
180 defa okuyan fakirlikten kurtulur

92-) Duha suresi:
Okumaya devam edenler ruhi bunalımdan ve sıkıntıdan kurtulur

93-) İnşirah suresi:
Okumaya devam edenler kalp sıkıntısından kurtulur, bol rızka kavuşur

94-) Tin suresi:
7 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur

95-) Alak suresi:
7 defa okuyan kimsenin sözü geçerli olur

96-) Kadir suresi:
Her müşkülün halli için 21 defa okunur

97-) Beyyine suresi:
Bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler

98-) Zilzal suresi:
40 bin defa okuyan düşmanını helak eder

99-) Adiyat suresi:
3 defa okuyan nazardan korunur

100-) Karia suresi:
Her işin intizamı için 100 defa okunur

101-) Tekasür suresi:
Dünyevi uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde 3 defa okunur

102-) Asr suresi:
İç hastalıkların şifası için yazılarak suyu içilir ve 70 defada okunur

103-) Hümeze suresi:
İnsanların kınamalarından ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur

104-) Fil suresi:
Akşamla yatsı arasında 1000 defa okuyan kimse her türlü muradına nail olur

105-) Kurayş suresi:
Zengin güzel ahlak için ve musibetlerden korunmak için 7 defa okunur

106-) Maun suresi:
41 defa okuyan Hz. Muhammed (s.a.v.)’i rüyasında görür

107-) Kevser suresi:
100 defa okuyan muradına nail olur Resulü Ekrem’i rüyasında görür

108-) Kafirun suresi:
Yatarken okuyan imanını şeytandan korur.

109-) Nasr suresi:
Her muradın halli için 1000 defa okunur

110-) Tebbet suresi:
Düşmanın helaki için 1000 defa okunur

111-) Felak suresi:
Sihri tesirsiz hale getirmek, ve şeytan korunmak için 41 defa okunur

112-) Nas suresi:
Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur.

113-) İhlas suresi
Yüz defa okuyan kamil bir imana erer. 10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz. 1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez. 10.000 defa okuyan her muradına nail olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir