Kuran’dan dualar

Posted by

Kuran’dan dualar

41-) Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle; Rabbimiz, duamı kabul et! (İbrahim suresi 40. ayet)

42-) Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. (Mü’minûn suresi 109. ayet)

43-) Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat ( Şu’arâ suresi 83. ayet).

44-) Ey Rabbimiz! Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap (Furkân suresi 74. ayet)

45-) Rabbimiz! Bizi zalim toplulukla beraber eyleme! (A’râf suresi 47. ayet)

46-) (Rabbimiz!) Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevla’mız (sahibimiz) sin! Kafirler toplumuna karşı bize yardım eyle! (Bakara suresi 286. ayet)

47-) … Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a hamdolsun. (Mü’minûn suresi 28. ayet)

48-) Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlat ver! (Sâffât suresi 100. ayet)

Not: Tamamı Diyanet takviminden alınmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir