Kuran’dan dualar

Posted by

Kuran’dan dualar

41-) Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle; Rabbimiz, duamı kabul et! (İbrahim suresi 40. ayet)

42-) Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. (Mü’minûn suresi 109. ayet)

43-) Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat ( Şu’arâ suresi 83. ayet).

44-) Ey Rabbimiz! Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap (Furkân suresi 74. ayet)

45-) Rabbimiz! Bizi zalim toplulukla beraber eyleme! (A’râf suresi 47. ayet)

46-) (Rabbimiz!) Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevla’mız (sahibimiz) sin! Kafirler toplumuna karşı bize yardım eyle! (Bakara suresi 286. ayet)

47-) … Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a hamdolsun. (Mü’minûn suresi 28. ayet)

48-) Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlat ver! (Sâffât suresi 100. ayet)

49-) “Rabb’im! Beni ve kardeşimi bağışla! Bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerinin en merhametlisisin.” (Arâf suresi 151. ayet)

50-) Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla. (Kasas suresi 16. ayet)

51-) Kudret ve şeref sahibi olan Sensin Rabbin, onların nitelendirdiği şeylerden yücedir. Peygamberlere selam, alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. (Saffât suresi 180, 181 ve 182. ayetler)

52-) Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! (Bakara suresi 201. ayet)

53-) Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi affet, bize acı! Sen, merhametlilerin en hayırlısısın. (Mü’minûn suresi 119. ayet)

54-) Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan Sensin. Allah asla sözünden dönmez. (Âl-i İmrân suresi 9. ayet)

55-) Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahman’dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır. (Enbiyâ suresi112. ayet)

56-) Rabbim! Hakkında bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten Sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, ben ziyana uğrayanlardan olurum! (Hûd suresi 47. ayet)

57-) Rabbim! Beni bereketli bir yere yerleştir. Sen, ağırlayanların en hayırlısısın. (Mü’minûn suresi 29. ayet)

58-) …Allah bize yeter. O ne güzel vekildir! (Âl-i İmrân suresi 173. ayet)

59-) … İşittik ve itaat ettik. Ey rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş Sanadır. (Bakara suresi 285. ayet) 

60-) … Beni zalimler topluluğundan kurtar! (Tahrîm suresi 11. ayet)

 

Not: Tamamı Diyanet takviminden alınmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir