Kuran’dan dualar

Posted by

Kuran’dan dualar
21-)
“Rabbimiz! Bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et.” (Bakara suresi 250. ayet)

22-) “Ey Rabbim! Gerek bana gerekse anne-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat!” (Neml suresi 19. ayet)

23-) “Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster!” (Kehf suresi 10. ayet)

24-) “Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!” (Mü’min suresi 7. ayet)

25-) “Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver.” (İsra suresi 80. ayet)

26-) “Ödül ve ceza gününün tek hakimi. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi 4 ve 5. ayetler)

27-) “Rabbim! Bana ve anne-babama lutfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle, pişmanlıkla dönüp senin kapına başvurmaktayım ve ben, şüphesiz Sana boyun eğenlerdenim.”
(Ahkâf suresi 15. ayet)

28-) “(Rabbim) Beni, naim cennetine girenlerden eyle!” (Şu’arâ auresi 85. ayet)

29-) “(Rabbim!) Arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle!” (Şu’arâ suresi 84. ayet)

30-) “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz!” (A’râf suresi 23. ayet)

31-) “Rabbimiz! Nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.” (Tahrîm suresi 8. ayet)

32-) “Rabbim! Onlar (anne ve babam) küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster.” (İsra suresi 24. ayet)

33-) (Ey rabbim!) Benim neslimden gelenleri  de salih kimseler kıl. (Ahkâf suresi 15. ayet)

34-) Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. (Al-i İmran suresi 192. ayet)

35-) Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. (Mü’minûn suresi 118. ayet)

36-) Ey Rabbim! Göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. (Tâ-Hâ suresi 25-27. ayetler)

37-) Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır,  gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir! (Furkân suresi 65. ayet)

38-) Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. (Mü’minûn suresi 97-98. ayetler)

39-) Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır. (Nuh suresi 28. ayet)

40-) Rabbimiz! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. (Âl-i İmrân suresi 193. ayet)

Not: Tamamı Diyanet takviminden alınmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir