Kur’an tilaveti bitiriliş duası

Posted by

Kur’an tilaveti hangi dua ile bitirilir :
“Subhâneke ve bihamdike lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etebu ileyk.”
Anlamı :
Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana layık olduğun şekilde övgüde bulunurum. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlamanı diliyor ve Sana tövbe ediyorum.
(Ahmed b. Hanbel: 6/77)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir