Kur’an-Sünnet ilişkisi

Posted by

Kur’an-Sünnet ilişkisi
Sünnet, vazgeçilmez bir hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in kendisine indirildiği Hz. Peygamber’in ortaya koyduğu örneklik olarak üstün değer taşır. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’i herkesten iyi anlayan ve ayetlerin ilahi maksadını en iyi bilenin Allah’ın Resulü olması sebebiyle de Müslüman için vazgeçilmez bir önemi vardır.

Bu düşüncelerden hareketle alimler Kur’an ve sünnet arasındaki ilişkiyi birkaç başlık altında toplamışlardır. Bu değerlendirmelerde kısaca sünnetin Kur’an-ı Kerim’deki anlaşılması zor lafızları açıklama, kapalı hususları açma, genel gibi gözüken hükümleri sınırlandırma, umum ifade eden lafızlarını daraltma ve hakkında hüküm bulunmayan konularda yeni hükümler koyma gibi görevler üstlendiği vurgulanmıştır.

Nitekim başta namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetler olmak üzere pek çok ibadet Kur’an-ı Kerim’de muhtasar bir şekilde emredilmiş; uygulaması sevgili Peygamberimize bırakılmıştır.

Ahiret hayatına dair pek çok konuda da Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı bilgi bulunmamakta ancak sünnette bu konularda yeterince bilgiye yer verilmektedir.

Not : Alıntıdır (Diyanet takvimi 03,04,2018)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir