Kulak akıntısı abdest bozar mı?

Posted by

Kulak akıntısı abdest bozar mı?

Bir ağrı ve sızı olmaksızın kulaktan, göbekten ve gözden çıkan akıntı abdesti bozmaz. Ancak akıntı, ağrı ve sızıyla çıkarsa Hanefilere göre abdest bozulur. Zira ağrı, yaranın varlığına delildir. Yaradan akan sıvı da abdesti bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, I, 279). Şafiî mezhebine göre ise, abdest, sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz (Mâverdî, el-Hâvî, I, 199-200).

Not: Alıntıdır (Diyanet takvimi 22. 06. 2020)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir