Küfürden korunma duası

Posted by

Şirkten ve küfürden korunma duası:
1-) 
Arapça:
Küfürden korunma duası 2
Okunuşu:
Allâhümme innî e‘ûzü bike en-üşrike ve ene a‘lemü ve estağfiruke limâ lâ a‘lemü.

Anlamı:
Allah’ım! Bilerek şirk koşmaktan Sana sığınırım. Bilmediklerim için de Senden mağfiret dilerim.

2-)
Okunuşu:
Allâhümme yâ mukellibel kulûbi ve ebsâri, ve yâ müdebbirel-leyli vennehâri.Şebbit alâ dînike ve tâatike felâ tekılnî ilâ nefsî tarfete aynin velâ akale min zâlike.
Anlamı:
Ey kalpleri ve gözleri döndüren ve gece-gündüzü getiren Allah’ım. Dinin vetaatın üzerine beni sabit kıl. Göz açıp kapayıncaya kadar ve ondan daha az bir süre beni nefsime yaslandırma.

3-) 
Okunuşu:
“Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme inni euzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemü ve estağfiruke mimma la a’lemü. İnneke ente allamü’l Ğuyub.”

Anlamı:
Allah’ım! Bilerek bir şeyi Sana şirk koşmaktan Sana sığınırım. Bilmeyerek işlediklerimden de bağışlamanı dilerim. Muhakkak ki Sen bilinmeyenleri en iyi bilensin.”

4-) 
Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Bismillâhi alâ nefsî ve alâ ehlî ve mâlî. Allâhümme radînî bimâ kadayteli ve âfinî bimâ ebkayte, hattâ lâ uhibbu ta’cile mâ ahberte velâ te’hire mâ accelte. Allâhümme innî es’elüke bi vechikel kerîmi ve emrikel azîmi. En Tücirenî minennâri vel küfrî vel fakri.

5-) 
Şirkten ve küfürden korunma duası
Arapça:

kufurden_korunma_duasi- 3
Okunuşu:
Bismillâhirrahmanirrahim,
Allâhumme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente hâlaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü, eûzü bike min şerri ma sana ‘tü, ebûu leke bi ni’metike aleyye ve ebûu bi zenbî, fağfirlî fe innehü lâ yağfiruzzünûbe illâ ent.

Anlamı:
Allah’ım, Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yok, ancak Sen varsın. Beni halk ettin (yarattın), ben Senin kulunum. Gücüm yettiği kadar Senin ahdin ve vadin üzerindeyim. İşlediğim kötülüklerden Sana sığınırım, Sana yönelirim, günahlarımla Sana müracaat ederim. Beni mağfiret et, zira günahları ancak Sen bağışlarsın.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir