Korku anında okunacak dua

Posted by

Herhangi bir topluluktan korkunca okunacak dua
Ebû Burde (r.a.) rivayet ediyor:
Allah resulü (s.a.v.) bir topluluktan endişe ettiği zaman şöyle derdi:
korku
Okunuşu :
Allahumme innâ nec’alüke fi nuhûrihim ve neûzü bike min şürûrihim.
Anlamı:
“Allah’ım, Senin koruyuculuğunu onlara karşı kale ediyoruz. Onların kötülüklerinden yine Sana sığınıyoruz.
(Ebû Dâvûd: 1537)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir