Kişinin mallarını tümüyle vakfetmesi caiz midir?

Posted by

Kişinin mallarını tümüyle vakfetmesi caiz midir?

Kişi sağlığında malları üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Mallarını yoksullara veya hayır kurumlarına bağışlayabilir. Vakfın sahih olması için, vakfeden kişinin akıllı ve ergenlik çağına erişmiş olması ve vakfın ebedi olması gerekir. Ancak kişinin malını vakfaderken, mirasçıların mağdur olmamasına dikkat etmesi uygun olur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), Fedek ve Hayber arazilerindeki hisselerini Müslümanların yararına vakfetmiştir. Hz. Ömer Hayber’den payına isabet eden arazi hakkında Hz. Peygamber’e ne tavsiyede bulunacağını sormuştu. Hz. Peygamber ona ” İstersen aslını (kendine) bırakır, menfaatini tasadduk edersin.” buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ömer, satılmamak, hibe edilmemek, mirasçılara intikal etmemek üzere; vakfetti. Onu idare edenin normal ölçüler içinde yemesi ve yedirmesinin serbest olduğunu belirtti. Hz. Osman da Medine’deki Rûme kuyusunu satın alıp Müslümanların yararına tahsis etmişti.
Not. Alıntıdır (Diyanet takvimi 30.06.2021)

2 comments

  1. Kisinin, mallar?n? esi hayattayken esine, onun vefat?ndan sonra da bir vakfa verilmek uzere vasiyet etmesi caiz midir?

    1. anna kardeşim bunun için kesin cevabı diyanete sorun ama bence haklı bir sebbei var ve yakınlarına bırakmak istemiyor ise veya bıraktıklarının hayırlı şekilde kullanmaycağını düşünüyorsanız bırakabilirsiniz

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir