Kimler birbiri ile evlenemezler

Posted by


Kimler birbiri ile evlenemezler

Her Müslüman, aile hayatına dair dini meseleleri, bilhassa mahremiyeti; kimlerin birbiriyle evlenip evlenemeyeceğini bilmeli ve bu hususlara riayet etmelidir.
Babalar, dedeler, analar, nineler, erkek ve kız kardeşler, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler arasında nesep akrabalığından dolayı ebedi bir mahremiyeti vardır: Bunların arasında nikah asla caiz değildir.. Mesela: Bir kimse, hiç bir vakit anası, kızı ve halası ile evlenemez. Bir kimse, kendi kardeşinin kızını, veya torununu da alamaz.
Fakat bir kimse, halasının veya teyzesinin kızı ile evlenebilir.
İki kardeş çocukları da birbirleriyle evlenebilirler.
Süt itibarı ile kardeşlikten gelen mahremiyet de nesep mahremiyeti gibidir. Bir kimsenin süt babası, süt anası, süt dedesi, süt ninesi, süt kardeşi, süt kardeşin evladı, süt halası, süt teyzesi ebedi olarak kendisine mahremdir. Bunlar, birbiriyle evlenemezler.
Kadın ile kocasının bir kısım akrabası ile kendileri arasında evlilikten dolayı bir mahremiyet meydana gelir. Şöyle ki:
Bir kimse, kendi karısının anasını, ninesini, önceki kocasından olan kızını veya torununu asla nikahlayamaz. Bir kadın da kendi kocasının babasıyla veya başka zevcesinden olan oğlu, torunu ile asla evlenemez. Bunların arasında da ebedi bir mahremiyet vardır.
Bir erkekle kendi karısının kız kardeşi, halası, teyzesi arasında geçici bir haramlık vardır. O erkek, evlilik devam ettikçe bunlardan biri ile evlenemez.
Bir kimse -evlilik bitmiş olsa bile- üvey anasıyla veya kendi oğlunun veya torununun karısı ile asla evlenemez.
Bir Müslüman, başkasının nikahında bulunan veya iddet bekleyen bir kadını alamaz.
Bir Müslüman kadın, Müslüman olmayan biri ile evlenemez. Bu kat’i surette haramdır. Böyle bir hal, İslam şerefine, İslam menfaatine ve bir Müslümanın şahsi selamet ve saadetine aykırıdır.
Alıntıdır: Fazilet takvimi 12 Ekim 2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir