Kıble saati ve dünya kıble günü nedir?

Posted by

Kıble saati ve dünya kıble günü nedir?

Kıble saati :
Kıblenin güneş ile tespit edildiği saattir. Yani, güneşin, bulunduğumuz yerin kıble zaviyesine veya belli bir zaviye farkına denk geldiği vakittir. Türkiye, Avrupa ülkeleri, Afrika ülkeleri ve Türk cumhuriyetleri ile Avustralya’nın Perth şehrinde; şehrin o günkü kıble saati vaktinde, güneşe doğru dönen kimse, kıbleye dönmüş olur.
1-) Kıble saati, namaz vakitleri gibi günlük olarak değişir.
2-) Kıble saatleri sadece adı geçen şehir için muteberdir.

Herhangi bir şehrin kıblesi pratik olarak nasıl tespit edilir?:
O günün takviminde, bulunduğu şehrin namaz vakitleri cetvelinin son sütunundaki “Kıble saati” vaktinde güneşin bulunduğu yöne dönen kıbleye dönmüş olur. Kapalı bir mekanda ise mesela, güneş gören pencerenin dik çerçevesinin yere düşen gölgesi kıble kıble istikametini gösterir. Bu istikamet işaretlenir ve böylece en pratik ve en doğru bir şekilde kıble yönü tespit edilmiş olur.

Dünya kıble günleri :
Kabe’nin arzı (21 derece 26 dakika) ile Güneşin meyli (deklinasyonu) 21 derece 26 dakika olduğundan Dünya Güneş etrafında seyri sırasında 28 Mayıs ve 16 Temmuz günlerinde malum saatte Güneşin irtisamı (iz düşümü) Kabe’nin tam üzerinde bulunur. Türkiye saatine göre 28 Mayıs günü saat 12,18 de ve 16 Temmuz günü saat 12,27 de Edirne’den Kars’a kadar kıble saatleri aynı olmaktadır.
Dünyanın değişik ülkelerinde, kendi mahalli saatlerine denk gelecek şekilde kıble saatleri değişmekle birlikte günleri değişmediğinden bu güne yani 28 Mayıs ve 16 Temmuz günlerine Dünya kıble günü denilmektedir.

Not : Alıntıdır (Fazilet takvimi 28 Mayıs 2018)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir