Kelimei Tevhidin fazileti

Posted by

Tehlilin fazileti
(Kelime-i tevhidin fazileti)

Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki:
1-) “Lâ ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.” (Bezzar)

2-) “Lâ ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!” (Taberani)

3-) “Amellerin kıymetlisi Lâ ilahe illallah demektir.” (Hakim)

4-) “Zikrin (Allah’ı anmanın) en faziletlisi Lâ ilahe illallah demektir.” (Nesai)

5-) “Lâ ilahe illallah demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır.” (Deylemi)

6-) “Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, Lâ ilahe illallah sözüdür.” (Tirmizi)

7-) “Lâ ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır.” (E.Ya’la)

😎 “Lâ ilahe illallah Cennetin anahtarıdır.” (İ.Ahmed)

9-) “Lâ ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir.” (İ.Gazali)

10-) “Ölüm halindekilere Lâ ilahe illallah söylemesini telkin edin, onları Cennetle de müjdeleyin. Şeytanın insana en yakın olduğu an bu vakittir.” (Ebu Nuaym)

11-) “Ağır hastayı, Lâ ilahe illallah demeye zorlamayın, sadece telkinde bulunun.”
(Dare Kutni)

12-) “Son sözü Lâ ilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz kıyamette ona nur olur.” (Hakim)

13-) “Ahiret, dünyaya tercih edilince, Lâ ilahe illallah sözü, Allah’ın gazabından korur. Dünya karını, ahirete tercih eden, Lâ ilahe illallah dediği zaman, Allah-ü teala, ‘Yalan söylüyorsun, sözünde sadık değilsin’ buyurur.” (Beyheki)

14-) “Lâ ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kafir demeyiniz! Buna kafir diyenin kendisi kafir olur.” (Buhari)

15-) “Günde yüz defa Lâ ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.” (Taberani)
(Yüz üncüyü söylerken “Muhammedün resulullah” ilave etmek iyi olur. Tecvide göre okununca “Muhammedür-resulullah” denir.)

16-) “İhlasla Lâ ilahe illallah diyen Cennete girer. İhlasla söylemek, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır.” (Taberani)

17-) “Allahü teâlânın birliğine iman edip, şirk koşmadan ve ihlasla namazını kılıp, zekatını verenden Allah razı olur.” (İbni Mace)

18-) “İhlasla amel edin! Allah-ü teala ancak ihlasla yapılan ameli kabul eder.”

19-) “İbadetleri ihlas ile yap! İhlas ile yapılan az amel, kıyamette sana yetişir.”
(Ebu Nuaym)

20-) “İbadetlerini ihlas ile yapanlara müjdeler olsun! Bunlar hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler.” (Ebu Nuaym)

21-) “Kırk gün ihlasla ibadet edenin, kalbinden diline hikmet pınarı akar.” (Ebuşşeyh)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir