Kelimei Tevhid

Posted by

Tehlil
(Kelimei tevhid)
Tevhid kelimesi iki kısımdan meydana gelmektedir. Birincisi “Lâ İlâhe illallah” ikincisi ise, “Muhammedün Resulullah” (Muhammed Allah’ın elçisidir)’dır. “Lâ İlâhe İllallah”ı, “Muhammedün Resulullah” tamamlar. Birincisini kabul edip ikincisini inkar etmek, tevhidi, İslam inancını ortadan kaldırır.

Kuran’da tehlil (kelime-i Tevhid) ile ilgili ayetler

1-) Tevbe suresi 129. ayet
Arapça:
فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
Okunuşu:
Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.
Anlamı:
Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arşın sahibidir.

2-) En’am suresi 102. ayet
Arapça:
ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
Okunuşu:
Zalikümüllahü rabbüküm la ilahe illa hu haliku külli şey’in fa’büduh ve hüve ala külli şey’iv vekıl.
Anlamı:
İşte Rabbiniz Allah O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin, O her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık O’dur).

3-) En’am suresi 106. ayet
Arapça:
اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
Okunuşu:
İttebı’ ma uhıye ileyke mir rabbik la ilahe illa hu ve a’rıd anil müşrikın.
Anlamı:
Rabbinden sana vahyolunana uy. O’ndan başka tanrı yoktur. Müşriklerden yüz çevir.

4-) Yunus suresi 90. ayet
Arapça:
وَﺟَﺎوَزْﻧَﺎ ﺑِﺒَﻨٖٓﻰ اِﺳْﺮَٓاﺋٖﻳﻞَ اﻟْﺒَﺤْﺮَ ﻓَﺎَٔﺗْﺒَﻌَﻬُﻢْ ﻓِﺮْﻋَﻮْنُ وَﺟُﻨُﻮدُهُ ﺑَﻐْﻴًﺎ وَﻋَﺪْوًا ﺣَﺘّٰٓﻰ اِذَٓا اَدْرَﻛَﻪُ اﻟْﻐَﺮَقُ ﻗَﺎلَ اٰﻣَﻨْﺖُ اَﻧَّﻪُ ﻟَٓﺎ اِﻟٰﻪَ اِﻟَّﺎ اﻟَّﺬٖٓى اٰﻣَﻨَﺖْ ﺑِﻪٖ ﺑَﻨُٓﻮا اِﺳْﺮَٓاﺋٖﻳﻞَ وَاَﻧَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤٖﻴﻦَ
Okunuşu:
Ve cavezna bi benı israilil bahra fe etbeahüm fir’avnü ve cünudühu bağyev ve adva hatta iza edrakehül ğaraku kale amentü ennehu la ilahe illezı amenet bihı benu israile ve ene minel müslimın
Anlamı:
İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere, derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzere iken, “İsrail oğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım” dedi.

5-) Tâhâ suresi 8 ayet
Arapça:
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى
Okunuşu:
Allahü la ilahe illa hu lehül esmaül husna.
Anlamı:
Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.

6-) Tâhâ suresi 14. ayet
Arapça:
إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
Okunuşu:
İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı.
Anlamı:
“Şüphe yok ki ben Allah’ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.”

7-) Tâhâ suresi 98. ayet
Arapça:
إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
Okunuşu:
İnnema ilahükümüllahüllezı la ilahe illa hu vesia külle şey’in ılma.
Anlamı:
Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.

😎 Ra’d suresi 30. ayet
Arapça:
ﻛَﺬٰﻟِﻚَ اَرْﺳَﻠْﻨَﺎكَ ﻓٖٓﻰ اُﻣَّﺔٍ ﻗَﺪْ ﺧَﻠَﺖْ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻬَٓﺎ اُﻣَﻢٌ ﻟِﺘَﺘْﻠُﻮَا ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ اﻟَّﺬٖٓى اَوْﺣَﻴْﻨَٓﺎ اِﻟَﻴْﻚَ وَﻫُﻢْ ﻳَﻜْﻔُﺮُونَ ﺑِﺎﻟﺮَّﺣْﻤٰﻦِ ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ رَﺑّٖﻰ ﻟَٓﺎاِﻟٰﻪَ اِﻟَّﺎ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ وَاِﻟَﻴْﻪِ ﻣَﺘَﺎبِ
Okunuşu:
Kezalike erselnake fı ümmetin kad halet min kabliha ümemül liltetlüve aleyhimüllezı evhayna ileyke ve hüm yekfürune bir rahman kul hüve rabbı la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metab.
Anlamı:
(Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahmân’ı inkar ederken sana vahiy ettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki: “O, benim Rabbimdir. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız O’na tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız O’nadır.”

9-) Enbiyâ suresi 25. ayet
Arapça:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
Okunuşu:
Ve ma erselna min kablike mir rasulin illa nuhıy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa’düdun.
Anlamı:
Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahiy etmişizdir.

10-) Mü’minûn suresi 116. ayet
Arapça:
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
Okunuşu:
Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım.
Anlamı:
Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir.

11-) Neml suresi 26. ayet
Arapça:
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
Okunuşu:
Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil azıym.
Anlamı:
Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük Arşın Rabbidir.

12-) Kasas suresi 70. ayet
Arapça:
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Okunuşu:
Ve hüvellahü la ilahe illa hu lehül hamdü fil ula vel ahırati ve lehül hukmü ve ileyhi türceun.
Anlamı:
O, Allah’tır. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O’na mahsustur. Hüküm yalnızca O’nundur. Kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.

13-) Kasas suresi 88. ayet
Arapça:
وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Okunuşu:
Ve la ted’u meallahi ilahen ahar la ilahe illa hüve küllü şey’in halikün illa vecheh lehül hukmü ve ileyhi türceun.
Anlamı:
Sen Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.

14-) Sâffât suresi 35. ayet
Arapça:
إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
Okunuşu:
İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun.
Anlamı:
Çünkü onlar, kendilerine, “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur” denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

15-) Mü’min suresi 3. ayet
Arapça:
غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ
Okunuşu:
Ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedıdil ıkabi zit tavl la ilahe illa hu ileyhil mesıyr.
Anlamı:
O, günah bağışlayıcı, tövbe kabul edici, azabı şiddetli, kerem sahibi Allah’tandır ki O’ndan başka ilah yoktur. Hem dönüş O’nadır.

16-) Mü’min suresi 62. ayet
Arapça:
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ
Okunuşu:
Zalikümüllahü rabbüküm haliku külli şey’ la ilahe illa hüve fe enna tü’fekun.
Anlamı:
İşte Rabbiniz, her şeyin yaratıcısı olan o Allah’dır. O’ndan başka ilah yoktur. O halde (haktan) nasıl çevrilirsiniz?

17-) Mü’min suresi 65. ayet
Arapça:
هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Okunuşu:
Hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed’uhü muhlisıyne lehüd dın elhamdü lillahi rabbil alemın.
Anlamı:
Daimi bir hayat sahibi ancak O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Onun için dini halis kılarak O’na, hep O’na yalvarın. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

18-) Sâd suresi 65. ayet
Arapça:
قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
Okunuşu:
Kul innema ene münziruv ve ma min ilahin illellahül vahıdül kahhar.
Anlamı:
(Ey Muhammed!) De ki: “Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.”

19-) Müzzemmil suresi 9. ayet
Arapça:
رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا
Okunuşu:
Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve fettehızhu vekiylen.
Anlamı:
O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.

20-) Teğâbün suresi 13. ayet
Arapça:
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
Okunuşu:
Allahu la ilahe illa huve ve ‘alellahi felyetevekkelilmu’minune.
Anlamı:
Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.

21-) Muhammed suresi 19. ayet
Arapça:
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
Okunuşu.
Fa’lem ennehu la ilahe illellahü vestağfir li zembike ve lil mü’minıne vel mü’minat vallahü ya’lemü mütekallebeküm ve mesvaküm.
Anlamı:
Bil ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin, hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile! Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir.

22-) Duhân suresi 8. ayet
Arapça:
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
Okunuşu:
La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn.
Anlamı:
O’ndan başka ilah yoktur. (Her şeyi O) diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir