Kelime-i Şehadet

Posted by

Kelime-i Şehadet
Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.s.) O’nun kulu ve peygamberidir anlamına gelen; “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühû ve Resûlühû” sözüdür. Müslüman olmanın en temel esası olan Kelime-i tevhit ve Kelime-i şehadetin anlamları bilinmelidir. Kelime-i tevhit ve Kelime-i şehadet; şirkten uzak, Allah rızasına uygun bir şekilde hayatı yaşamaktır.
Not: Alıntıdır (Diyanet takvimi 02.01.2021)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir