Kazanç ve bereket duası

Posted by

Kazancın artması ve bereketli olması için yapılacak dualar

1-) “Verzükna ve ente hayrur razikin.”
Anlamı : “Ey Allah’ım! Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.”
(Maide suresi 114. ayet)

2-) “Allahümme’kfini bi-helalike an haramike veğnini bi-fadlike ammen sivake.”
Anlamı : “Allah’ım! Bana helal rızk nasip eyle haramlardan koru! Lütfunla beni senden başka kimseye muhtaç etme!”
(Tırmizi, De’avat 110) 

3-) Aşağıdaki dua her gün 9 defa okunur.
“Allahü latifün bi ibadihi yerzüku men yeşaü ve hüvel kaviyul aziz.”

4-) Aşağıdaki dua her gün 10 defa okunur.
“İnnallahe hüver razzaku zul-kuvvetil metiyn.”

5-) Aşağıdaki dua her gün 3 defa okunur.
“Allahu ekberu kebira vel hamdüllillahi kesira ve sübhanallahi bükraten ve esila. Ya rezzakü rizkan kesira.”

6-) Aşağıdaki dua her gün 3 defa okunur.
“Ma Şa Allah ve la havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aziym.”

7-) Aşağıdaki dua her gün 3 defa okunur.
“Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.

😎 Aşağıdaki dua her 7 defa okunur.
“Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbi Cebraile ve İsrafile ve Mikaile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube vet Tevrate vez Zebure vel İncile vel Furkanel Azim. Velahavle ve la kuvvete illa billahil azim. La ilahe illa hüvel melikül haggul Mübin. Ya Allah ya hayyu ya gayyum Muhammedin Resullullah sadikul va’dül emin. İnnallahe hüverrezzakul zül kuvvetil metin. Ya Allah, Yarabbi, Ya hayyu Ya gayyum Ya Zel Celali vel ikram. Esselüke Allahümme Bismikel azimel azam en terzugni rızgen helalen tayyiben bi rahmetike ya Erhamerrahimin.”

Not : Bu duayı iş yeri sahipleri sabahları 7 defa okuduktan sonra iş yerine doğru üflerse, bol kazanç elde eder. Gelen müşteri sayısında artış olur. Bu dua iş yerine asılabilir.

9-) Akşam namazından sonra 11 defa aşağıdaki dua okunur
“La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehü’l mülkü ve Lehü’l hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve Hayyun la yemutü biyedihi’l hayr ve hüve ala küllişey’in kadir.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir