Kavl

Posted by

Kavl: Müctehid alimlerin bir işin hükmünü bildiren sözü yani reyi, içtihadı.
1-) Anlaşma. Sözleşme.
2-) Konuşulan söz. Söz cümlesi.
3-) İtikat, delalet.
4-) Tarif.

Kavl ile ilgili kelimeler:
Kavlî: Sözle alakalı. Söz niteliğinde.
Kavliyyat: Kaviller, kuru laflar, boş sözler.
Kavl-i Kadîm: İmâm-ı Şâfiî’nin Bağdat’taki ilk içtihatlarına verilen ad.
Kavi ile fi’l: Söz ile iş.
Kavl-i höd: Kendi sözü.
Kavl-i mücerred: Delilsiz, ispatsız, şahitsiz söz.
Kavl-i nebî: Peygambere nispet olunan söz.
Kavl-i Resul: Hadis.
Kavli şer’î:
1-) Şeriata uygun söz, dini kanunun sözü.
2-) Sözleşme.
Kavl-i sedîd: Doğru. Yanlış ve yalan olmayan. Haklı ve doğru şey.
Kavl-i şerif: Şerefli söz; Cenâb-ı Hakkın şerefli sözü olan ayet.
Kavl-i adl: Adaletli, dengeli, tutarlı ve yerli yerince söylenmiş söz.
Kavl-i hasen: İnsanlara söylenmesi istenen güzel söz için kullanılmış bir kavramdır.
Kavl-i sû’: Kötü söz demektir.
Kavl-i tayyib: Genellikle slogan ve şiar anlamında, kelime-i tevhîd için kullanılan güzel söz.
Kavl-i münker: Genel kabullere aykırı, akla sığmayan asılsız ve çirkin söz.
Kavl-i zûr: Hilâf-ı hakikat, yalan söz.
Kavl-i lahn: Münafıkların eğip bükerek söyledikleri yaldızlı; ama yamuk söz.
Kavl-i zuhruf: Aslı olmayan, süslü ve etkileyici söz.
Kavl-i leyyin: özü yumuşak söylemek, muhatabı rencide etmeden tatlı bir dil ile maksadını anlatmak.
Kavl-i râcih: Daha makbul ve daha önde olan söz, kanaat, fikir.
Kavl- resul: Hadis.
Kavl-i şârih: Manasını açıklayan söz. Şerh eden söz. Tarif. Şerh edenin sözü.
Kavlen: Söyleyerek. Söz ile. Anlaşarak.
Kavlen ma’rûfâ: Kur’an’da kanadı kırık kuş gibi himayeye muhtaç yetimler ile yakın akraba ve yoksullara karşı söylenmesi istenen güzel söz.
Kavlen kerîmâ: Kur’an’da anne-babaya karşı söylenmesi istenen saygılı ve iltifatkar söz.
Kavlen belîgâ: Tebliğ esnasında gönüllere işleyecek açık ve tesirli söz.
Kavlen meysûrâ: Fakir-fukaraya, muhtaç ve mahrumlara verecek bir şey bulamayınca söylenmesi istenen, gönül alıcı, teselli edici işi kolaylaştırıcı söz.
Kavlen sedîdâ: Samimi, adil, hak-şinas, öze uygun, doğru ve sağlam bir söz.
Kavlen leyyinâ: Zalimlerin kalbini yumuşatmak için söylenen etkili, faydalı/ diplomatik söz ve üslûp.
Kavlün ma’rûf: Genel kabullere uygun olumlu, doğru ve gönül incitmekten uzak söz.
Be-kavl: Sözüne göre, dediğine göre.
Mutâr kavl: Bir meselede, bir mezhebin alimlerinin çoğu tarafından mezhebin içinde mevcut içtihatlardan seçilen ve bu seçime göre üstün tutulan ve fetvaya esas alınan kavl, söz.
Alâ-kavlin: Bir kavle göre. Bir rivayete nazaran.
Ale-l-kavl: Birinin sözüne, iddiasına göre.
Duâ-yı kavlî: Sözle yapılan dua ki bildiğimiz meşhur dualardır.
İcazet-i kavliye: Bir kimsenin bir şey hakkında “izin verdim” demesi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir