Kasd

Posted by

Kasd (kasıt):
1-) Bir işi bile bile yapmak.
2-) İsteyerek. Niyet ederek.
3-) Niyet. Tasavvur.
4-) İstikamet. Yolu doğru olmak.
5-) hukuk; Öldürme, yaralama veya zarar vermeye teşebbüs etme.

Kasd (kasıt) ile ilgili kelimeler:
An kasttın: Bile bile, isteye isteye.
Sû-i kasd: Habersiz olarak öldürmeye kalkışma.
Kasden: Bile bile, isteyerek.
Kasdî: İsteyerek, kastederek, niyetle ve bile bile yapılan.
Bilkasd: Kasd ile, düşünerek. Bilerek.
Nur-i kasd: Kasd ve iradenin nuru. Kasd ve iradeden gelen parlaklık. Bir istek ve kasıtla yapıldığına ait alamet ışığı.
Kasta makrun: Kasıtlı olarak, kasten.
Kasıtlı: Belli bir maksatla, tasarlanarak yapılan.
Kastetmek:
1-) Bir amaç güderek bir işe girişmek, niyet etmek.
2-) Kötülük etmek, zarar vermeye niyet etmek, zarar vermek maksadıyla harekete geçmek, kıymak.
3-) Söylemek istemek
Kasd-ı mütekellim:
1-) Konuşan kimsenin söylediği sözün arka planındaki zihin dünyası.
2-) tefsir ilminde; birden fazla manaya geliyormuş gibi görünen bir ayette Allah’ın hangi manayı kastettiğini belirtmek için kullanılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir