Karine

Posted by

Karîne:
1-) Maksada işaret eden ipucu, alamet, emare.
2-) Bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması

Karîne ile ilgili kelimeler:
Karineyi hal: Duruma göre.
Ölüm Karinesi: Kişinin ölümüne kesin gözle bakılacak şekilde kaybolması.
Gaiplik Karinesi: Bir kimsenin, ölüm tehlikesi içerisinde kaybolması ve uzun süre haber alınamaması sonucunda, yargıç kararıyla hukuki kişiliğine son verilmesi.
Teselsul karinesi: İki veya daha fazla kişi ticari işlerde borç altına girmiş ise , borcun tamamından her birinin sorumlu olma hali.
Kanuni karine: Yasanın bir olguyu, diğer bir olgunun olduğuna veya olmadığına delil sayması.
Maddi karine: Yaşam tecrübelerinden çıkan karinedir.
Adi karine: Aksi ispat olunabilen karinedir.
Kesin (kati) karine: Aksinin ispatının olanaksız olduğu karinedir.
Karine ile anlamak:
1-) Sözün gelişinden bir mana çıkararak anlamak.
2-) Mevcut bilinenlerden mevcut olmayan bilinmeyenlerin sonucunu çıkarmak.
Karine-i mânia (karine-i mecaz): Mecaza ait işaret. Kelimenin mecaz olmasını gerektiren, hakiki manasında alınmasına mani olan kayıt.
Karine-i taayyün: Belli edici ve tayine yardım eden iz, işaret, delil.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir