Karabet

Posted by

Karâbet: Soyca yakınlık, hısımlık, akrabalık.

Karâbet ile ilgili kelimeler:
Karâbet-i ebb:hukuk; eskiden, baba ve dedeler tarafından olan karabet.
Karâbet-i gayr-i vilâd: Usûl ile fürû hısımlığın dışında bulunan kan hısımlığı.
Karâbet-i vilâd: Usûl ile fürû arasındaki karabet.
Karâbet-i kalb: Kalp, gönül yakınlığı.
Karâbet-i nesebiyye: Aynı soydan gelmek suretiyle meydana gelen asli hısımlık.
Karâbet-i sıhriyye: Kız alıp kız vermekle meydana gelen akrabalık, hısımlık, yakınlık.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir