Kalender

Posted by

Kalender:
1-) Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint.
2-) Kağıt sanayinde kağıdın pürüzünü gidererek kağıda parlaklık kazandıran makine.
3-) Kalenderiye tarikatını benimsemiş kimse.
4-) Dünyayı terk ederek elini çekip Allah yolunda giden kimse.
5-) Dünyadan elini çekip her şeyi hoş gören kimse.
6-) Dünya alakalarından uzak, alayişe aldanmaz hakikat adamı.

Kalender ile ilgili kelimeler:
Kalenderâne: Kalenderce. Kalender olan bir kimseye yakışır surette.
Kalenderî:
1-) Feylesofluk; kalenderlik; dervişlik; serserilik.
2-) Edbebiyat; Halk edebiyatı tabirlerindendir.
Bahş-ı kalenderî: Cömertçe ihsan yapma, dağıtma.
Kalendermeşrep: Kalender tabiatlı, dünya malına önem vermeyen, her şeyin üzerinde durmayan.
Kalenderan: Kalender dervişler.
Kalenderce: Kalendere yakışır biçimde.
Kalenderhâne: Fakir dervişlerin barınmaları için yapılmış zaviye.
Kalenderî taç: Kalenderilerin giydiği tepesi on iki, başa giyilecek kısmı dört dilimli beyaz taç.
Kalenderliğe vurmak: Titizlik göstermemeye karar verip onun bunun üstünde durmamak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir