Kâinatta şirke yer yok

Posted by

Kâinatta şirke yer yok 
Kâinatta her şey bir sebebe bağlı olarak, bir kanunla cereyan eder. Toprak yağmurla canlanır. Yağmur bulutlarla taşınır. Çeşit çeşit meyveler bize ağaçların elleriyle sunulur. Allah’ın bu kâinatta yerleştirdiği kanunlar ve sebepler, O’nun adına iş gören memurlardır. O’nun adına iş gördükleri için bize düşen, onlara itaat etmektir.

Yani Allah nasıl din olarak bize bildirdiği kanunlarına itaat etmemizi emretmişse, bu aleme yerleştirdiği tabiat kanunlarına itaatle de bizi yükümlü kılmıştır. Fakat bu durum, Allah’ın fiillerinde sebeplerin ve kanunların bir ortaklığı bulunduğu anlamına hiçbir surette gelmemektedir. Böyle anlaşılırsa, Kuran’ın “şirk” olarak adlandırdığı en büyük günah işlenmiş olur.

Şirk, Allah’a ortak koşmaktır. Bu da, Allah’ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde, mülkünde Allah’tan başkalarını da ortak ve tesir sahibi saymak, Allah’tan başkalarını O’na denk tutmak veya Allah’tan başkalarına kulluk etmek şeklinde ortaya çıkabilir. Oysa sebepler vasıtasıyla ortaya çıkan sonuçlarda ilim, hikmet, rahmet, irade, kudret gibi sıfatların eseri vardır.

Not : Alıntıdır (Diyanet takvimi 07.02.2018)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir