Kain ve bain

Posted by

Kâin ve Bâin: Tasavvuf ilmi terimlerinden. Halk (insanlar) ile berâber görünen, fakat hakikatte onlardan uzak ve kalben Allah-ü teala ile beraber olan.
Kalbinde Allah’tan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan ve ancak O’nu isteyen kimselere müjdeler olsun. “Kişi sevdiği ile beraberdir” hadis-i şerifine göre, bu kimse, Allah-ü teala ile beraber olur. Görünüşte insanlar ile birlikte ve onlarla alış-verişte ise de, hakikatte Allah-ü teala iledir. Kain ve bain olan sofinin hali böyledir. (İmâm-ı Rabbânî)

Kâin ve Bâin ile ilgili kelimeler:
Kâin: Olan, bulunan, var olan, mevcut olan.
Kâin-i mutlak: “Her zaman var olan” Cenâbıhak.
Bâin: Ayıran, ayırıcı.
Talâk-ı bâyin: Vazgeçilmesi mümkün olmayan boşama.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir