Kâde-i Ahîre unutulursa

Posted by

Kâde-i Ahîre unutulursa

Kâde-i ahîre (son oturuş), namazların sonunda teşehhüd miktarı (tahiyyât; ettehıyyâtü okuyacak kadar) oturmaktır. Bu namazın bir farzı , bir rüknüdür.
* Bir kimse dördüncü rekattan sonra kâde-i ahîreyi unutup ayağa kalksa, bu rekatın rüku ve secdesini yapmamış ise hemen oturur tahiyyâtı okur, farzı tehir ettiği için de sehiv secdesi yapar.
* Ancak ayağa kalktıktan sonra rüku ve secde yapmış ise bir rekat daha ilave edip selam verir. Bu namaz farz ise nafile olmuş olur. (tekrar kılması lazımdır.)
* Şayet dördüncü rekattan sonra kâde-i ahîrede teşehhüd miktarı oturduktan sonra beşinci rekatta kalksa rüku ve secde yapmadan hatırlasa hemen oturup selam verir. Selamı tehir ettiği için sehiv secdesi yapar. Fakat beşinci rekat için rüku ve secde yapmış olsa bir rekat daha ilave eder. Altı rekat kalmış olur. Kâde-i ahîrede oturduğu için farzı tamam olur., sonraki iki rekat ise nafile olur. Ancak selamı tehir ettiği için yine sehiv secdesi yapar. (Nimet-i İslam; el-ihtiyar)

Alıntıdır : Fazilet takvimi 11 Ekim 2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir