Kabir azabına neden oluyor

Posted by

Erkekler dikkat! Kabir azabına neden oluyor
İslam’da temel bir esas olarak, vücut ve mekan temizliği yapılmadan bazı ibadetler caiz ve makbul görülmemiştir.

Dinimizde tuvalet adabına da çok ehemmiyet verilmiş, Müslümanların elbiselerine necaset sıçratmaması, güzelce istibrâ yapması emredilmiştir.
Allah Resulü : “Kabir azabının çoğu, necasetten gereği gibi sakınmamaktan kaynaklanır” buyurmuştur. (İbn-i Mâce, Tahâret, 26)

Din dilinde büyük abdestten sonra taharetlenmeye yani temizlenmeye “istinca”, küçük abdestten sonra temizlenmeye ise “istibrâ” denir. Abdest ve Namazımızın kabul olması için istibra ve istinca yapmak zaruridir.

İstibrâ nedir?
Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen kesilmesi için bir süre bekleme, bundan sonra vücuttaki idrar sızıntılarını temizleme işlemine fıkıh dilinde “istibrâ” denilir.

İstibrâ nasıl yapılır?
Özellikle erkekler açısından istibrâ daha önemlidir. Şayet özür hali söz konusu değilse vücuttan idrar sızıntısı olduğu sürece abdest geçerli olmaz. Bunun için de idrarın vücuttan iyice çıkmasını beklemek, bu amaçla biraz hareket etmek, yürümek veya öksürmek gerekebilir. İdrar sonrası abdest alınmayacak olsa bile, temizlik iyi yapılmadığında geriye kalan idrar sızıntısı elbiseye bulaşacağından bu temizliğe dikkat edilmesi her zaman önemini korumaktadır. Bunun için Hz. Peygamber idrardan sakınmayı emretmiş, kabir azabının çoğunun idrardan sakınmama sebebiyle olacağını haber vermiştir. (Buhârî, “Vudû”, 55; İbn Mâce, “Tahâret”, 26)

İstincâ nedir?
Çevre temizliği kadar beden ve elbise temizliği de gerek kişinin sağlığı ve beşeri ilişkileri gerekse ibadet hayatı için önem taşıdığından literatürde “istincâ” terimiyle ifade edilen temizlik yani büyük abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb. temizliği de Müslümanın hayatında ayrı bir önem taşır. Asl olan bu temizliğin su ile yapılmasıdır. Hatta su ile temizliğin İslam toplum ve medeniyetinin en belirgin vasıflarından biri olduğu ve bu sebeple Müslümanların kavuştukları beden ve elbise temizliğinin Batılılar tarafından da hayranlıkla ifade edildiği görülür.

İstincâ nasıl yapılır?
Su bulunmadığı takdirde bu temizliğin en uygun temizlik araçlarıyla yapılması gerekir. Temizlik sol elle yapılmalı, suyun ve diğer temizlik araçlarının kullanımında israftan kaçınılmalı, fakat temizliğin titizlikle yapılmasından da ödün verilmemelidir.

Fıkıh kitaplarında eğitim ve ilim aracı olduğu için kağıdın istibrâ ve istincâda kullanılması doğru bulunmamış ise de günümüzde iki kağıt türü birbirinden ayrıldığı ve kağıdın imal ve temini kolaylaştığı için, özellikle büyük abdest temizliğinde suyun kullanımı ve kurulanma kaçınılmaz olmuştur.
Bu itibarla batı toplumlarında yaygın olduğu şekliyle sadece tuvalet kağıdı ile temizlenmenin yetersiz olduğunu, su ile temizlik yapıldıktan sonra avret yerinin bez veya tuvalet kağıdı ile kurulanmasının sağlık ve temizlik açısından daha uygun hatta gerekli olduğunu belirtmek gerekir.

Not : Alıntıdır (Akit gazetesi internet 22 Kasım 2017 Çarşamba)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir