Iyal

Posted by

Iyâl: Bir adamın üzerine nafakasını vermek vacip olan, kendilerini geçindirdiği kimseler.
1-) bir kimsenin geçindirmek zorunda olduğu kimseler.
2-) kadın, eş

Iyal ile ilgili hadisler
1-) Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etmek, insana günah olarak yeter.” (Ebû Dâvûd, Zekât 45)
2-) Müslim’in Sahîh’inde yer alan bu manadaki hadise göre ise:
“Kölelerinin nafakasını vermemek, insana günah olarak yeter” buyurdu. (Müslim, Zekât 40)

Evlad ü ıyal: Çoluk çocuk. Evlâdlar ve karısı.
Iyalullah: Halk, insanlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir