İsra nedir?

Posted by

İsra nedir? İsra nasıl gerçekleşti?
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Miraç mucizesi sırasında Mekke’den Kudüs’e gitme hadisesine İsra denir.
İsra; geçmek, gitmek, geceleyin yürümek anlamındaki “s-r-y” kökünden gelir. İsra’nın sözlük manası “gece yürütmek” demektir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bir gece Allah (c.c.) tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya normal bir insanın yapamayacağı kadar hızlı bir şekilde götürülmesi hadisesine İsra denir.
Bu konuda Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’inde bizleri açıkça bilgilendirmiştir. Yüce kitabımızın 17. Sûresinin ismi İsra’dır.
Cebrail (a.s.) Hz. Muhammed (a.s.)’i Burak isimli bir binekle Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürmüş, oradan da birlikte semalara yükselmişlerdir. Peygamber, Sidretü’l-Münteha’ya ulaşmış ve Miraç mucizesi gerçekleşmiştir.

Not : Alıntıdır (Akit gazetesi internet 13 Nisan 2018 Cuma)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir