İsmi Rahman duası

Posted by

İsm-i Rahman Duası:
ismi-azam-duası 1

ismi-azam-duası 2
ismi-azam-duası 3
ismi-azam-duası 4
Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahim
Subhaneke Ya Allah.Tealeyte Ya Rahmanü. Ecirna minen nari. Bi Affike Ya Muciu.
Subhaneke Ya Rahimu Tealeyte. Ya Kerimu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke Ya Muciru.
Subhaneke ya Evvelü. Taaleyte ya Ahiru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.
Subhaneke ya Latifu. Tealeyte ya Habiru. Ecirna Minen Nari Bi Afvıke ya Muciu.
Subhaneke ya Kaviyyu, Tealeyte ya Eminü. Ecirna Minen Nari Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Muhyi. Tealeyte ya Mumitu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Sübhane ya Kabiru. Tealeyte ya Rakıybu. Ecirna Ninen Nari. Bi Afvike ya Muciru.
Subhaneke ya Hamidu Tealeyte ya Mucidu. Ecirna Minen Nari.Bi Afvıke ya Muciru
Subhaneke ya Bakıy. Tealeyte ya Hakku. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Mubinu. Tealeyte ya Şekuru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciu
Subhaneke ya Habiru. Tealeyte Kebiru. Ecirna Ninen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Gafuru. Te Aleyte ya Şekuru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Müteali. Tealeyte Ya Fealü Ecirma Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Vahidü. Tealeyte ya Macidü. Ecirna Minen Nari. Biafvike ya Muciru.
Subhaneke ya Vehhabü. Tealeyte ya Rezzaku, Ecirma Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru
Subhaneke. ya Kaimu. Tealeyte ya Kayyumu, Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Mu’tıy. Tealeyte ya Semi’u. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Besıyru. Tealeyte ya Nesıyru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.
Subhaneke ya Aliymu Tealeyte ya Halıymu Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Azıymu Tealeyte ya Hakıymu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Tahiru. Tealeyte ya Mutahhiru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.
Subhaneke ya Cemilu. Tealeyte ya Celilu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Meliku. Tealeyte ya Kuddusü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Muıynu. Tealeyte ya Mubinu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.
Subhaneke ya Azızü. Tealeyte ya Hafızu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.
Subhaneke ya Mütekebbiru. Tealeyte ya Musavviru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.
Subhaneke ya Muktedıru. Tealeyte ya Mukaddimu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.
Subhaneke ya Kabidu.Tealeyte ya Basitu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Sultanü. Tealeyte ya Devvanü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Hannanü. Tealeyte ya Mennanü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Refi’u tealeyte ya Şefi’u. Ecirna Minen Nari Bi Afvike ya Muciru.
Subhaneke ya Veliyyü. Te Aleyte ya Kaviyyü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Muizzu Tealeyte ya Muzillu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.
Subhaneke ya Ehadü. Tealeyte ya Samedü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru .
Subhaneke ya Kahharü Tealeyte ya Gaffaru Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.
Subhaneke ya Ferdü Tealeyte ya Vitrü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Muhsıy. Tealeyte ya Mübdiü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Alimu Tealeyte ya Selamu Ecirne Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.
Subhaneke ya Hayyü. Tealeyte ya Kayyumu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.
Subhaneke ya Kadiru Tealeyte ya Habiru Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Mucidu.
Subhaneke ya Hafıyzu. Tealeyte ya Muhıytu Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.
Subhaneke ya Tevvabu Tealeyte ya Vehhabu Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.
Subhaneke ya Ahiyyen Şerahiyya te Aleyte la İlahe İlla Ente illa Billahil Aliyyil Azıym.
Subhaneke Yazel Celali Vel İkram. Ve Sallahu Ala Seyyidina Muhammedin ve Alihit Tayyibi net Tahirin..
Anlamı:
“Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. Ondan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü sena ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’dır. Biz O’na ibadet ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed Onun Resulü’dür. Hay ve Kayyum O’dur. Allah’ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

Sonra şöyle dua edilir:

Allahumme ecib dağveti vegdi haceti bi rahmetike ya erhame’r-rahimin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve eshabihi ecmeıne amin ya rabbe’l-alemin el’fatiha.

İsm-i Rahman Duası’nı Okumanın Fazileti:
Bir gün Resulü Ekrem mescitte otururken Cebrail (a.s.) geldi. Efendimize şöyle dedi: “Cenabı Hak selam gönderdi. Bir hediye verdi. Bu hediye senden önce gelip geçen hiçbir Peygambere verilmemiştir.” Efendimiz de Cebrail (a.s.)’a şöyle dedi:

“Kardeşim Cebrail! Bu duayı okumanın sevabı ne kadardır?”

“Ya Muhammed! Eğer bütün denizler mürekkep, melekler ve insanlar katip, ağaçlar kalem olsaydı, bu duanın sevabını yazamazlardı.
Ya Muhammed! Arş-ı Azam’ı taşıyan melekler bu duanın gücü ile taşırlar. Ben de bu duanın kuvveti ile semaya çıkar, yere inerim. Azrail (a.s.) bu duanın gücü ile canları alır.

Bu dua Cennet’in kapısında yazılıdır. Kim bu duayı okursa dünyanın ve Ahiret’in belalarından emin olup, ani ölümden kurtulur. Kıyamet Gününde Cehennem’in hararetinden nefsini korumuş olur. Kıyamet Gününde Senin yüce şefaatine nail olur.

Allah rızası için bu duayı okuyan kimsenin üzerine Allah (c.c.) rahmetini indirir. Bin türlü bela, kaza, afat, dünya zahmetleri ve Ahiret korkularından emin kılar. Ömründe bir defacık okuyanın Kıyamet Gününde yüzü Ay gibi parlayacak, onu gören mahşer halkı (Bu hangi Peygamberdir ki, Hakk Teala ona bu kadar mertebe verdi) diyeceklerdir. Bunun üzerine o anda bir nida gelir:
“O Peygamber veya melek değil, bir kuldur. Ancak o, dünyada bu duayı okumuştu.”

Her kim bu duayı on beş defa okursa veya üzerinde taşırsa bütün borçlarından Allah’ın izni ile kurtulur. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Musa, İsa, İbrahim, Muhammed (Allah’ın selamı üzerilerine olsun) sevapları gibi Allahu Teala sevap ihsan eder. Cebrail (a.s.), dedi ki:

“Ya Muhammed! Bu duayı müminlere (Allah’ın ve Resulü’nün emirlerini kabul edip, icaplarını yerine getirenlere) öğret, münafıklara (İslamız deyip de emirlerini yerine getirmeyenlere) öğretme.”

Bu duanın gereğini İslamca yaşamak suretiyle yerine getirerek okuyan veya üzerinde bulunduran kimse dünyanın ve Ahiret’in azabından emin olur. Bir Hac ve Umre sevabı verilir.

Kim abdestli olarak on beş defa okuyup yatarsa, Hz. Muhammed (s.a.v.)’ı rüyasında görür. Hacet veya bir dileği olan kimse okursa, dilek ve haceti gerçekleşir. Hasta üzerine okunursa şifa bulur.

Günahkar bir kimse yaptıklarına pişmanlık duyarak okursa günahları affedilir. Bir kimsenin bir malı çalınsa veya biri kaçsa onları geri getirmek için dört rekat namaz kılınır. Zammı Sure ile birlikte onar kere İhlası Şerif okunmalı. Namaz sona erince bu dua bir defa okunursa Allah’ın izni ile kaçan ve çalınan geriye gelir. Düşmanın fenalığından korunmak için iki rekat namaz kılarak bu dua okunursa düşmanın fenalığı o kimseye dokunmaz.

Bu duayı duyan melekler, okuyan kimse için:
“Ey Rabbimiz! Bu kulunu bağışla!” derler. Bu duayı okuyana Allahu Teala o kadar sevap verecek ki, o sevap sayesinde Cehennem azabından emin olacak, şefaatten mahrum olmayacaktır. Resulü Ekrem (s.a.v.) muharebelerde bu duayı okur, zafer kazanırlardı.

Ebu’d-Derda (r.a.): “Resulü Ekrem (s.a.v.) bu duayı bana vasiyet etti. Her gece okur, Onu rüyamda görürdüm” demiştir.

Hz. Ömer (r.a.): “Resulü Ekrem’in vefatından sonra bu duayı okurdum. Hak Teala bana nusret ihsan ederdi.”

Hz. Osman (r.a.): “Kuran-ı bu duanın bereketi ile cem ettim.”

Hz. Ali (k.v.): “Bu duayı okuyan taze gül gibi olur” demişlerdir.

1-) Kılınan her namazın ardından bu İsm-i Âzam‘ı yüz on bir (111) kere okursa, Allah-u Teala ona sır kapılarını açar, mülk ve melekutü tanıtır, bütün mahlukatı dilediği suretle evirip çevireceği şekilde kendisi için müsahhar kılar.
2-) Bu ismi şerifi düşmanlarının yanında okuyan kişi hasmına galip gelir ve ondan ancak hayır görür.
3-) Bu ismi şerifi bir yöneticinin huzurunda okuyan kişiye karşı o amirin öfkesi diner, kendisi hakkında hangi tür ceza kesinleşse bile o yönetici tarafından o ceza kaldırılır.
4-) Bu ismi şerif bir sancak üzerine okunursa o asker bozguna uğramaz.
5-) Her kim bu ismi şerifi yenilecek yahut içilecek bir şey üzerine okuyup onu istediği birine yedirirse o kişi onu gayri ihtiyari olarak muhabbet besler.
6-) Bu ismi şerifi kılıcına yahut yüzüne nakşettiren kişi o nakşı kime gösterirse o kişiler onun etkisinde kalarak ezik duruma düşer, düşman dahi olsa kaçmak mecburiyetinde kalır.
7-) Bu ismi şerifi bir kağıda yazıp bir mekanın kapısına yerleştiren kişiye o mekana giren herkes muhabbet besler, özellikle de belli bir şahsın ismini bu isimlerle birlikte yazarsa ona daha ziyade tesir eder.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir