İsmi Azam duası

Posted by

İsm-i Azam duası:

İsmi azam duası Arapça okunuşu:
اللهم إني أسألك يا عالم الخفية ، و يا من السماء بقدرتة مبنية
و يا من الأرض بعزته مدحية ، و يا من الشمس و القمر بنور جلاله مشرقة و مضيئة
و يا مقبلا على كل نفس مؤمنة زكية ، و يا مُسكن رعب الخائفين و أهل البلية
ويا من حوائج الخلق عنده مقضية ، يا من نجّى يوسف عليه السلام من العبدية
ويا من ليس له بواب ينادى و لا صاحب يُغشى و لا وزير يُؤتى
و لا غيره رب يُدعى ، و لا يزداد علي كثرة الحوائج إلا كرما و جودا
أن تصلي على سيدنا محمد و آله و تعطيني سُؤالي
إنك علي كل شيئ قدير، يا حي يا قيوم ، يا أرحم الراحمين

Okunuşu:
“Bismillahirrahmanirrahim”
“Allahümme inni es’elüke ya alimel hafiyye, ve ya men-is-semau bikudretihi mebniyye, ve ya men-il-erdu biizzetihi mudhıyye, ve ya men-iş-şemsü vel-kameru binuri celalihi müşrika ve mudıyye ve ya mukbilen ala külli nefsin mü’minetin zekiyye ve ya müsekkine ra’b-el-haifine ve ehl-et-takıyye, ya men havaicul-halki indehü makdıyye, ya men neca Yusüfe min rıkk-il-ubudiyye, ya men leyse lehü bevvabün yunadi vela sahibun yağşa ve la vezirun yu’ti ve la gayruhu rabbün yud’a ve la yezdadu ala kesretil-havaici illa keremen ve cuden ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve a’tini süali inneke ala külli şey’in kadir.”

İsmi Azam duasının Türkçe anlamı:
Allah’ım Senden yalvararak diliyorum.
Ey gizliyi bilen;
Ey, sema kudreti ile bina edilen;
Ey, yer izzeti ile döşenmiş olan;
Ey, Celalinin nuru ile güneşi ışık saçıcı, ayı da parlayıcı kılan;
Ey, her inanmış temiz nefse teveccüh eden;
Ey, korkanların, müttekilerin korkusunu sükuna erdiren;
Ey, yaratıkların ihtiyaçları ve dilekleri indinde yerine getirilen;
Ey, Yusuf’u kölelik boyunduruğundan kurtaran;
Ey, kullarının ihtiyaçlarını zatına arz etmek için araya bir vasıta koymayan, her dilek sahibinin müracaatlarını doğrudan doğruya kendisi dinleyen ve alıp veren bir veziri olmayan Rab’bim
Ey, kendisinden başka dua edilen bir Rab olmayan, dilek ve ihtiyaç sahiplerinin çokluğu Onun kerem ve cömertliğini arttıran Allah, Muhammed Aleyhissalatü Vesselama ve ehl-i beytine ve eshabına salat-ü selam etsin. Duamı kabul buyur, isteğimi ver çünkü sen, her şeye kadirsin.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir