İSM-İ AZAM DUASI

Posted by

İSM-İ AZAM DUASI :
Allah‘ın en büyük ismi. Bir kısım bilginler, özellikle mutasavvıflar tarafından varlığı kabul edilir. Bu bilginlerin ve mutasavvıfların inancına göre İsm-i Azâm, halk tarafından bilinemez, yalnız peygamberler ve velilerce bilinebilir. İsm-i a’zâm ile yapılan tüm dualar kabul edilir, tüm istekler yerine getirilir.

İSM-İ AZAM
1-) Dua kitaplarında “ Cuma günü hangi vakitte aşağıdaki dua okunarak duada bulunulursa, maşrıkla mağrib arasında ne istenirse istensin, duası kabul olunur.” denilmektedir.
Lâ ilâhe illâ ente yâ hannân, yâ mennân, yâ bedias semâvâti vel ardı yâ zel celâli vel ikrâm.

2-) Peygamber (s.a.v)  Efendimiz, bir adamın ( ki  bu  Ebû  Mûsa  el-Eş’arî’dir) şöyle  dua  ettiğini  işitince (aşağıdaki dua) buyurdu ki : “ Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bu adam Allah’tan ism-i âzamıyla istedi. O ism-i âzam ki,onunla istenildiği zaman Allah verir. Onunla dua edildiği zaman Allah ona icabet eder.
Allâhümme innî es’elüke bi-enneke entellâhül-ehadüs-samedül-lezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.
Anlamı:
Allah’ım! Ben senin zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tek olup benzeri ve ortağı olmayan, her şeyden müstağni olup tüm varlıkların muhtaç olduğu ; doğurmayan, doğrulmayan ve hiçbir şey O’na denk olmayan Allah olduğunu itiraf ederek senden (hayır) isterim.

3-) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz, bir adamın aşağıdaki duayı okuduğunu işitince buyurdu ki : “ O mağfiret edildi.O mağfiret edildi. O mağfiret edildi!”
Allâhümme innî es’elüke yâ Allâhül-ehadüs-samedül-lezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.En teğfiralî zünûbî inneke entel-Ğafûru’r-Rahîm.
Anlamı:
Ey Allah’ım, bir ve samed olan, doğurmayan ve doğurulmayan, eşi ve benzeri de olmayan Allah’ın adıyla senden istiyorum. Günahlarımı mağfiret et, sen Ğafûrsun, Rahîm’sin.

4-) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz, İsm-i Azam’ın şu iki ayet olduğunu söylemiştir :
Bakara suresi 163. ayet
وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
Okunuşu :
Ve ilâhukum ilâhun vâhid (vâhidun), lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm (rahîmu).
Anlamı :
Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmân’dır rahîm’dir.
Ali İmran suresi 1 ve 2. ayetler
الم
اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
Okunuşu :
Elif lâm mîm. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm (kayyûmu).
Anlamı :
Elif lâm mîm. Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy’dır (hayattadır), Kayyum’dur (ezelî ve ebedîdir).

5-) Rasûlullah aleyhisselam, sahabeden birinin aşağıdaki duayı okuduğunu işitince sordu : “ Bu adam neyi vesile kılarak dua ediyor, biliyor musunuz?”
Ashab-ı Kiram : ”Allah ve Rasûlü daha iyi bilir.”dediler.
Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ki : ” Nefsimi kudret elinde tutan Zât’a yemin ederim ki, o Allah’a, İsm-i Âzam’ıyla dua etti. O İsm-i Âzam ki, onunla dua edilirse Allah icabet eder, onunla istenirse Allah verir.”
O dua şudur :
Allâhümme innî es’elüke bi-enne lekel-hamdü lâ ilâhe illâ entel-Hannânül-Mennânu bedî’us-semâvâti vel-ardı yâ zel-celâli vel-ikrâm yâ Hayyu yâ Kayyûm.
Anlamı :
Ey Allah’ım, hamdlerim sanadır, nimetleri veren sensin, senden başka ilah yoktur. Sen semavat ve arzın celâl ve ikrâm sahibi yaratıcısısın, Hayy ve Kayyûm’sun. Kainatı ayakta tutan hayat sahibisin. Bu isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyorum!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir