Islah

Posted by

Islâh:
1-) Daha iyi duruma getirme, düzeltme, iyileştirme, terbiye etmek
2-) Bir hayvan ya da bitki türünden daha iyi verim alabilmek için yapılan işlem.
3-) Bozulan bir şeyi eski haline getirme
4-) İnsanların aralarını düzeltmek, barıştırmak.

Islah ile ilgili hadisler:
1-) İslam dini garip olarak başladı. Son zamanlarda da garip olacaktır. Bu garip insanlara müjdeler olsun! Bunlar, insanların bozduğu sünnetimi ıslah ederler. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî)
2-) Ademoğlunun her konuştuğu yalan, kendi aleyhine yazılır. Ancak iki Müslümanın arasını ıslah için konuştuğu yalan, yazılmaz. (Hadîs-i şerîf-Müsned-i Ahmed)
3-) İki kimsenin arasını ıslah eden veya hayrı söyleyip, hayrı yükselten kimse yalancı değildir. (Hadîs-i şerîf-Müslim)
Islâhât: İyi hale, işe yarar hale getirmek için yapılan çalışmalar, düzenlemeler.
Islâh-ı Nefs: Kötü huyları, fena alışkanlıkları ve yaramaz işleri bırakıp, iyi huyları, güzel işleri, kulluğa yakışan taat ve ibadetleri yapma.
Islah-ı hal: Kendi halini ıslah etme, düzeltme.
Islah-ı zât-ül beyn: Aralarındaki kırgınlığı kaldırarak iki kişiyi barıştırma.
Islahat-ı Adliye: Adli ıslahat.
Islahat-ı Askeriye: Askerlikte yapılan ıslahatlar. Askeri ıslahat.
Islahat-ı Mülkiye: İdarede yapılan düzeltmeler, yenilikler.
Islahatperver: Islahat taraftarı, ıslahatı seven.
Islahen: Islah ederek, düzelterek.
Islahhane: San’at mekteplerine önceleri verilen isim. Islah evi.
Islahî: (Islahiyye) Islah etmeye ve düzeltmeye dair. Düzeltme ile alakalı.
Islahpezir: Islah edilebilir olan. Düzeltme ve tamir kabul eden, ıslaha kabiliyeti olan.
İstıslah: Bir şeyi iyi olarak görmek isteme. Bir şeyin iyi olmasını isteme.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir