İşinde başarıya ulaşmak için okunacak salavat

Posted by

İşinde başarıya ulaşmak için okunacak salavat:
Bu salavatı bir defa okumak on bin salavat okumaya bedeldir. Bu salavatı sabah akşam onar defa okuyan Allah rızasını kazanır. İşlerinde başarıya ulaşır, kötülüklerden ve hasetten korunur.

Salavat:
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedinis sâbikı lil halkı nûruhû ve rahmetün lil âlemîne zuhûruhû adede men medâ min halkıke ve men bekıye ve men saıde minhüm ve men şekıye salâten testağrikul adde ve tühıytü bil haddi salâten lâ ğâyete lehâ ve lâ müntehâ ve lenkıdâe salâten dâimeten bi devâmike ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen misle zâlik.”

Anlamı:
“Allah’ım! Nuru yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkışı alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e bundan önce gelip geçen ve halen var olan mahlukat adedince ve bu mahlukat içinde said ve şaki olanlar sayısınca, had ve hesaba sığmayacak, sonu gelmeyecek ve tükenmeyecek derecede ve Senin yüce varlığının devamı süresince salat ve selam eyle. Onun aline ve ashabına da aynen bu mertebede salat ve selam eyle.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir