İrade kuvvetliliği için okunacak dua

Posted by

İrade kuvvetliliği için okunacak dua

“Allâhümmeyâ seneden men lâ senede lehü. Ve yâ zuhre men lâ zuhre lehü. Ve yâ Câmleş-şettâti. Ve yâ Râhimel erhvâti. İrhamnî rahmeten tuğninî bihâ an rahmeti men sivâke. Allâhümme lâ emlikü linefsî nefan ve lâ dârren ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûren. Allâhümme vessi’lî fîmâ rezaktenî. Ve bârik lî fîmâ ve hebtenî. İnneke alâ külli şey’in kadîr. Ve lâ tusallit aleyye bizünnûbî men lâ yerhamunî, yâ Erhamerrâhimîn. Verzuknî hayreddünya vel-âhireti yâ Rabbel âlemin.
İlâhî, ente halaktenî ve lem ekü şey’en, zalemtü nefsî vertekebtül me âsî ve ene mıkurrun bizâlik. İlâhî, in afevtenî fe lâ yenkusu fî mülkike şey’en. Ve in tuazzibnî fe lâ yezîdü fî sultânike şey’un, inneke tecidü men yuazzibu ğayri, ve ene lâ ecidü men yerhamunî ğayrüke ferhamnî yâ Rahîmu yâ Rahîmu yâ Rahîmu. Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.
İlâhî, enel abdüz-zelîlül-fakîrül-âcizü, ve enter-Rabbul azîzul ğaniyyül kâdirü. Azziznî bi izzetike ve ağninî bifadlike ammen sivâke yâ Rabbel âlemîn. Allâhümme’ğfirlî zünübî ve keffir annî hatietî vec’alnî min ibâdikes-sâlihîn.”
Anlamı :
“Allah’ım, eğer beni affedersen mülkünden hiçbir şey kaybetmezsin. Eğer bana azap edersen mülkünde hiçbir şey fazlalaşmaz. Ben Senden başka merhamet edeni bulamadım. Öyle ise bana merhamet et, ey merhamet edicilerin en merhametlisi.
Ben zelil, fakir ve aciz bir kimseyim, Sen ise aziz, gani ve kadirsin; izzetinle beni aziz kıl, fazlınla beni zengin kıl, kimseye beni muhtaç etme ey alemlerin Rabbi olan Allah’ım. Allah’ım, günahlarımı mağfiret et ve hatalarımı mahvet. Beni iyi kullardan eyle.

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Bu duanın faydaları :
1-) Haktan merhamet, rahmet, ve sağlam irade istemek için okunur.
2-) Rızkın genişlemesi için okunur.
3-) Çoluk çocuğun imanlı ve terbiyeli olması için okunur.
4-) Dünya ve ahiret saadeti için okunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir