İnsanlardan korkanın okuyacağı dua

Posted by

İnsanlardan, düşmanlarından korkan kimsenin okuyacağı dua :

allahummeinnanecaluke
Okunuşu :
“Allahumme innâ nec’alüke fi nuhûrihim ve neûzü bike min şürûrihim.”
Anlamı :
“Allah’ım, Senin koruyuculuğunu onlara karşı kale ediyoruz. Onların kötülüklerinden yine Sana sığınıyoruz.
(Ebû Davud, Salât, 365)
Açıklama:
Düşmana karşı bu dua çok önemlidir. Düşmanı kaçırmak ve korkutmak için okunur. O dehşetli anda devamlı okunursa, çok yerindedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir