İnsan suresi hakkında

Posted by

İnsan suresi:
İnsan suresi hakkında :
1-) 76. ıncı suredir.
2-) Medine’de inmiştir.
3-) 31 ayettir.
4-) Sure adını birinci ayette geçen ” insan ” anlamına gelen ” ed-Dehr ” kelimesinden almıştır.
5-) Harf sayısı ; 1065
6-) Kelime sayısı ; 243
7-) Bir diğer ismi ; Dehr (zaman), Ebrar (iyiler), Hel Eta.
😎 Mushaftaki sayfası ; 577
9-) Cüzü ; 29
10-) İniş sırası ; 98
11-) Mufassal surelerden; yani Kuran’ı Kerim’in kısa surelerindendir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir