İnfitar suresi hakkında

Posted by

İnfitâr suresi:
İnfitar suresi hakkında :
1-) 82. inci suredir.
2-) Mekke’de inmiştir.
3-) 19 ayettir.
4-) Sure adını ilk ayette geçen ve ” yarılmak ” anlamına gelen ” infetera ” fiilinin mastarı olan infitar kelimesinden alır.
5-) Harf sayısı ; 326
6-) Kelime sayısı ; 81
7-) Mushaftaki sayfası ; 586
😎 Cüzü ; 30
9-) İniş sırası ; 82
10-) Mufassal surelerden, yani Kuran’ı Kerim’in kısa surelerinden olup, “İza” ile başlayan “Zamaniye Surelerinin” dördüncüsüdür.
11-) Diğer ismi: İnfetarat.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir