İnanan akıl sahiplerinin duası nedir?

Posted by

İnanan akıl sahiplerinin duası nedir?
Okunuşu:
Rabbena ma halâkte haza bâtıla, subhaneke fe kına azabennar. Rabbena inneke men tudhılin nâre fekad ahzeyteh ve mâliz zâlimine min ensar. Rabbena innena semi’na münadiyen yunadi lil’iymani en aminu birabbikum feamenna. Rabbena fağfir lena zünûbena ve keffir anna seyyiâtina ve teveffena mâal ebrar. Rabbena ve âtina mâ vaadtena alâ rusûlike ve lâ tuhzina yevmel kıyameh. İnneke la tuhliful miad.
Anlamı:
” Ey Rabbimiz, Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen pak ve münezzehsin. Bizi o ateş azabından koru. Ey Rabbimiz, Sen kimi ateşe sokarsan şüphesiz onu hor ve hakir edersin. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.Ey Rabbimiz, Doğrusu biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve imana geldik. Ey rabbbimiz, günahlarımızı bağışla. Kusurlarımızı ört canımızı da iyiler ile beraber al. Ey Rabbimiz, Senin Peygamberlerin vasıtasıyla vaad etiklerini de bize ikram et! Kıyamet günü yüzümüzü kara çıkarma, şüphe yok ki sen asla sözünden dönmezsin”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir