İman nedir?

Posted by

İman nedir?
İmanın kelime anlamı, “tasdik etmek, herhangi bir şüphe olmaksızın kesin olarak inanmaktır.” İman, Peygamberimizin Allah tarafından haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna içten ve yürekten inanmaktır. İman icmali ve tefsili olmak üzere iki kısma ayrılır.
a-) İcmali İman: İman edilecek şeylere kısaca ve toptan inanmaktır. Kelime-i tevhit veya Kelime-i şehadeti diliyle söyleyip kalbiyle de tasdik eden kimse kısaca ve toptan iman etmiş olur.
b-) Tafsili iman: Bu da iman edilecek şeylerin her birine ayrı ayrı inanmaktır. Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme, kaza ve kadere ayrı ayrı inanmak, bu bölüme gire. İmanda esas olan, kalp ile tasdiktir. Bir kimse Allah’ı ve O’nun peygamberi vasıtasıyla göndermiş olduğu şeyleri kalbiyle tasdik eder, doğru olduğuna yürekten inanırsa, mümin olur. Dil ile ikrar ise mümin olduğunun, insanlar tarafından bilinmesi, şehadet etmeleri için gereklidir.
Not: Alıntıdır (Diyanet takvimi 03.01.2021)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir