İman duası

Posted by

İman duası :

01-300x55
Aşağıdaki dua şirkten korunmak için sabah akşam okunmalıdır.
Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyûb.
Anlamı :
“Alla’ım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım. Bilmeyerek işlemiş olduğum şirk ve hatalarımın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin.”
(et-Terğıb ve et-Terhib: 1/76)

41-300x61
“Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh”

İmanla ölmek için :
(Bu duayı sabah namazından sonra okuyanın imanla ruhunu teslim edeceği bildirildi.)
Bunu her zaman dua ederken okumalıdır.

38-300x58
İmanla ölmek için, “Yâ Allah yâ Allah yâ hayyü yâ kayûmü yâ zelcelâli vel ikrâm, es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûr-i ma’rifetike ebeden yâ Allah yâ Allah.”duâsı okunmalıdır.

Tecdid-i İman Duası
54-300x107
Okunuşu : 

Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah, ve âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah, âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel-ba’sü ba’delmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh.

Kalp de imanın sabit kalması için okunacak dualar
Resûlullah her zaman aşağıdaki duayı okurdu

20-300x32
Okunuşu :
“Allahümme, yâ mukallibelkulûb, sebbit kalbî, alâ dînik” (20) duâsını okurdu.
Anlamı :
Ey büyük Allahım! Kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dîninde sâbit kıl, yâni dîninden döndürme, ayırma! demektir.

Tecdid-i Nikah Duası (İman ve Nikah Tazeleme) :
02-300x57
Okunuşu :
Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâne ven-nikaha tecdîden bikavli la ilahe illallah Muhammedün Resulullah (2)
Anlamı :
Ya Rabbi, la ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyerek imanımı ve nikahımı tazeliyorum.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir