İman duası

Posted by

İman duası:
Hastalık anında bu duaya devam edilmesi tavsiye edilmiştir. Bu dua bizler için manevi bir kale sayılacaktır ve imanımızı güçlendirecektir.

Dua:
“Bismillahirahmanirahim,
Lâ ilâhe illallâhul mevcudu bikülli zaman. Lâ ilâhe illalâhull ma’bûdu bi külli mekân. Lâ ilâhe illallaâhul ma‘rûfu bi külli ihsân. Lâ ilâhe illallâhul mezkûru bi külli lisân. Lâ ilâhe illallâhu külle yevmin hüve fî şe’nin. Lâ ilâhe illallâhul emân, min zevâlil imâni ve min şerri ‘şşeytân. Yâ kadîmel ihsan yâ ğafûru yâ ğufranü, bi rahmetike yâ erhamerrâhimîne ve sallalâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ecmaîne yâ allah yâ allah.”

Anlamı:
“Her zamanda mevcut olan Allah’tan başka ilah yoktur. Her mekanda mabut olan O’dur. Ondan başka ilah yoktur. Ancak ihsanı ile bilinmiş olan Allah vardır. Her lisanda anılan İlahtır. İmanın kaybolmasından koruyan ancak Allah’dır, Şeytanın şerrinden koruyan da O’dur. Ey ihsanı kadim, affı ve gufranı bol olan Allah; rahmetinle affını isterim. Zira sen Erhamurrahiminsin. Allah’ın rahmeti efendimiz Muhammed ve onun alinin tümünün üzerine olsun. Ya Allah ya Allah.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir