İhtiyaç duası

Posted by

İhtiyaç duası

“Allâhümme innî es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve amele ehli’lyakini ve münasahate
ehli’t-tevbeti ve azâme ehli’s-sabri, ve talebe ehli’r-ragbeti ve teabbude ehli’l-verâ’i ve irfane ehli’l-ilmi hatta ahafek. Allâhümme innî es’elüke mehafeten tah ma’siyetike hatta amele bitaatike amelen estehikku bihi ridake ve hatta unasihake bi’t-tevbeti hafven minke ve hatta uhli: hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi’l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhâne haliki’n-nur.”
Anlamı :
“Allah’ım! Senden gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş takiyelerin amellerini, tövbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki, Senden gere Allah’ım, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım, Senden korkarak içtenlikle Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte Sana güvenip, Sana sığınayım, Sana hüsn’ü zan besleyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab’ı Hakka tesbih ederim.

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir