İdrar yolları rahatsızlığında okunacak dua

Posted by

İdrar yolları rahatsızlığında okunacak dua

“Rabbunallâhu’llezî fi’ssemâi tekaddese ismüke, emrüke fi’ssemâi ve’l-ardı, kemâ rahmetüke fi’ssemâi fec’al rahmeteke fi’l-ardı. Veğfir lenâ hûbenâ ve hatâyânâ. Ente Rabbu’t-Tayyibîn. Enzil rahmeten min rahmetike ve şifâen min şifâike alâ hâza’lvece’i fe yebreu.”
Anlamı :
“Ey huzurlu semavatı dolduran Rabbim! Senin ismin mukaddestir. Senin emrin arz ve semadadır, tıpkı rahmetin semada olduğu gibi. Arza rahmetinden gönder ve bizim günahlarımızı ve hatalarımızı affet. Sen bütün iyi kimselerin Rabbisin. Bu ağrıya, rahmetinden bir rahmet, şifandan bir şifa indir, iyileşsin.”

Not : Önce hastalığınız için bir doktora danışmalı, doktorun gerekli gördüğü tedaviyi yaptıktan sonra bu dualarla Yüce Allah’tan iyileşmeyi dileyebilirsiniz.

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir