İctihad

Posted by

İctihâd:
1-) Bir konuda elden gelen çabayı sarf etmek, bir şeyi elde edebilmek için olanca gücü harcamak.
2-) Bir fıkıh bilgininin, şeri bir hükmü delilinden çıkarmak için çaba sarf etmesi ve bu hususta bütün gücünü kullanması.
3-) Kuran-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmemiş olan işlerin hükümlerini açıkça bildirilenlere benzeterek meydana çıkarma.
4-) Ayet ve hadislerden hüküm çıkarma, içtihat.

İctihad ile ilgili hadisler:
1-) Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
Müctehid, ictihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alır. (Buhari)
2-) Alimlerin farklı ictihadları rahmettir. (Beyheki)
3-) Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem, hazret-i Muâz bin Cebel’i, Yemen’e hakim olarak gönderirken; “Orada nasıl hüküm edeceksin?” buyurunca; “Allahü teâlânın kitabı ile” dedi. “Allah’ın kitabında bulamazsan?” buyurdu. “Allah’ın Resûlünün sünneti ile” dedi. “Resûlullah’ın sünnetinde de bulamazsan?” buyurunca; “İctihad ederek, anladığımla” dedi. Resûlullah efendimiz, mübarek elini Muâz’ın göğsüne koyup; “Elhamdülillah! Allah-ü teala, Resûlünün resûlünü (elçisini), Resûlullah’ın rızasına uygun eyledi” buyurdu. (Tirmizî, Ebû Dâvûd, Dârimî)
4-) İsabet etmeyen, yani doğruyu bulamamış olan müctehide (Kuran-ı kerim ve hadis-i şeriflerden hüküm çıkaran kimseye) bir sevap, doğruyu bulana iki veya on sevap vardır. İki sevapdan birincisi, ictihad etmek sevabıdır. İkincisi, doğruyu bulmak sevabıdır. (Hadîs-i şerîf-Hadîka)

İctihâd ile ilgili kelimeler:
İctihadât: İçtihadlar.
İctihadî: İçtihada müteallik. İçtihada dair. İçtihada ait.
İçtihad: Bkz: İctihad.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir