İcazet

Posted by

İcazet: İzin. Müsaade. Şehadetname. Diploma. “Olur” demek. Destur vermek. İlmi ehliyet. Reva görmek.

İcazet ile ilgili kelimeler:
İcâzet-i Mutlaka: Eşitli ilimlerde üstadın (hocanın) talebesine yetiştiğine ve başkalarını da yetiştirebileceğine dair verdiği izin veya bu izni ifade eden belge, diploma.
İcazet-i fiiliye: Bir kimseden izin ve ruhsata delalet eden bir fiil ve hareketin sudur etmesi.
İcazet-i kavliye: Bir kimsenin bir şey hakkında “izin verdim” demesi.
İcazet-i küllî: Vaktiyle Osmanlı serdarlarına ve sefirlerine müsalaha, muahede akdi ve sair işler hakkında verilen mezuniyet. Tam salahiyet.
İcazet-i lâhika: Bir kimsenin önce izni olmadığı halde, yapıldıktan sonra bir şeyi tasdik edip kabul etmesi.
İcazetname: Şehadetname. Diploma. Şehadet kağıdı.
İcazet vermek: Medrese usulüne göre okuttuğu dersi bitiren talebeye hocası tarafından izin verilmesi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir