İcaz

Posted by

İcâz:
1-) Az sözle çok şey anlatma sanatı.
2-) Kadın eşarbı. Baş örtü.
3-) Aciz bırakmak. Acze düşürmek, şaşırtmak.
4-) edbiyatta; Mucize derecesinde düzgün ve icazlı söz söylemek.
5-) Benzerini yapmada herkesi acze düşürmek.
6-) Güzel söz söylemekte insanların muktedir olmadıkları derece.
7-) Mucizelik olan şey.

İ’câz ile ilgili ayet:
İsrâ sûresi: 88
Arapça:
قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
Okunuşu:
Kul leinictemeatil insü vel cinnü ala ey ye’tu bi misli hazel kur’ani la ye’tune bi mislihı ve lev kane ba’duhüm li ba’dın zahıra
Anlamı:
De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.”

İcâz ile ilgili kelimeler:
İcaz-ı bitakdir: Maksadı az sözle ifade etmekle beraber fazla olan etraflı manaların zuhurudur.
İcaz-ı hasr: Lafzan hiçbir hazf olmadığı halde, ibarenin manaca zengin olmasıdır.
İcaz-ı hazf: Manaya halel gelmemek şartı ile ve lafzi veya akli karine delaleti ile cümleyi tamamlayanlardan birinin hazfıdır.
İcaz-ı makbul: Tazammun ve hazf ile olan icaz.
İcaz-ı muill: Sözün istenilen manayı ifadeye kifayet etmemesi yüzünden mananın bozulması halidir.
îcâz-ı muhill: edebiyat; sözü, manası anlaşılmayacak şekilde kısaltma.
İcazî: İcaza dair, icaza ait ve müteallik. Veciz bir tarzda.
İcazkâr: İcazlı, kısa ifadelerle çok şey anlatmak halinde olan.
Ala -i îcaz: İcaz yolu ile.
İşarat-üli’caz fi mezan-il îcaz: İcaz zannolunan yerlerdeki i’caza işaretler.
İ’câz: Aciz bırakma, benzerini ortaya koymada herkesi acze düşürme
Hadd-i i’câz (derece-i i’câz): Güzel söylemenin son haddi.
Envâ-ı i’câz-ı kuran: Kuran’ın çeşitli mucizelik özellikleri.
İ’câz-ı kur’ân: Kuran’ın mucizeliği.
İ’câz-ı kur’ânî: Kuran’ın mucize olan özellikleri.(Kuran’ın bir benzerini yapma konusunda başkalarını aciz bırakan olağanüstü özellikleri.)
İ’câz-ı kur’âniye: Kuran’ın mucize oluşu.
Sırr-ı i’câz-ı kur’ân: Kuran’ın mucize oluşunun sırrı, espirisi.
İ’câz-ı belâğat: Güzel söz söylemedeki mucizelik
Şûle-i i’câz-ı kur’ânî: Kuran’ın mucizesinin bir parıltısı.
İ’cazkâr: Mucizeli olmak. Başkalarını acze düşürecek derecede olmak.
İ’Cazkârane: Herkesi yarışmada aciz bırakacak yolda.
İ’Caznüma:
1-) Mucize gösterir derecede. Mucize derecesinde eser göstermek.
2-) Aciz bırakmayı göstermek.
Îcaz: Az söz ile pürüzsüz ve kusursuz olarak çok mana ifade etmek.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir