İbrani

Posted by

İbrânî:
1-) İbraniler, geçmişte, günümüzün Suriye ve Mısır’ından Kuveyt’e kadar olan topraklarda yaşamış bir halk. İbrani asıllı halk olarak genellikle İsrail oğulları, Edomitler, Midianitler ve Yoktanitler anılır. Günümüzde sadece İsrail halkı İbranice konuşur.
2-) İbranilere ait.

İbrani ile ilgili kelimeler:
İbranice:
1-) İsrâiloğulları’nın, Hâmî–Sâmî dil âilesinin batı Sâmî dalına giren dili.
2-) Bu dille olan.
İbraniler: İbrahim, İshak ve Yakub peygamberlerden gelen Sami kabilesine mensup olanlar, İsrail oğulları.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir