İbra

Posted by

İbrâ: Temize çıkarma. Aklama. Beri kılma. Beraat etme.

İbra ile ilgili kelimeler:
İbrâ-i âmm:
1-)hukuk; bütün davalardan, birini temize çıkarına.
2-)tıp; hastayı iyi etme.
İbrâ-i ıskat:hukuk; Birisindeki hakkını kısmen veya tamamen terk etme, bağışlama.
İbrâ-i istîfâ:hukuk; Bir kimsedeki hakkını aldığına dair ikrar ve tasdik.
İbrâ-i hâss:hukuk; Birçok hususlardan yalnız birine taalluk eden davadan bir kimseyi temize çıkarma.
İbraname: Alacaklı kimse tarafından alacak ve verecek kalmadığına dair verilen kağıt. İbra senedi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir