İbahiyye

Posted by

İbâhiyye: İslamiyet’in haram ve yasak kıldığı şeyleri helal ve mübah sayan fırka. Batiniyye, İsmailiyye. Karamita da denir.
İbahiyye, haramlara helal deyip, yetmiş-seksen sene hacıları soydular. Müslümanları öldürdüler. Hükumet kurdular. Hükumetleri 983 (H. 372) senesinde yıkılınca dağıldıkları yerlerde gizlendiler. Bunlardan Hasan Sabbâh’ın kurduğu İsmailiyye devleti de 1256 (H. 654)’de yıkıldı. (M. Sıddîk bin Saîd)

İbahiyye ile ilgili kelime:
İbâhiye: Her şeyi mubah ve bütün haramları helal sayma” anlamına gelen ibaha görüşünü benimseyen batıl mezheplerden Batınıye’ye ve bilhassa bu mezhebin Hasan Sabbah tarafından kurulan Sabbahiye koluna verilen isim:
İbâhî: Haramları mubah (serbest) sayan sapık İbahiyye fırkasına mensup olan kimse.
İbâhîlik:
1-) İbahiye.
2-) Her şeyi mubah ve haramları helal sayma durumu.
İbâhiyun: İbahiler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir