İbaha

Posted by

İbâha (İbahe, İbâhat, İbâhet): Sevap veya cezayı gerektirmeksizin, şer’an yapılması veya terki, mükellefin serbest iradesine bırakılan şeyler.
1-) Sevap veya günah olmamak. Bir şeyin yasak ve haram olmaktan çıkması.
2-) İzin vermek. Mubah ve helal kılmak.
3-) Bir şeyi izhar etmek.
4-) Ateşi söndürme.
5-) Yedirme, doyurma.

İbaha ile ilgili kelimeler:
İbahat: Mubahlar. Günah ve sevap olmayan işler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir