İbadiyye

Posted by

İbâdiyye: Sıffin Savaşı sonrasında Hakem Olayı neticesinde Ali el-Mûrtezâ’nın ordusundan ayrılarak oluşan ve Muhakkime olarak adlandırılan grubun içerisinde Hariciler ile birlikte yer alan İslami fırkadır.
İbadiyye adını kurucusu, Abdullah bin İbad’dan alan Hazret-i Ali zamanında ortaya çıkan Haricilerin bir koludur. Bu ismin yanı sıra, “kendilerini Allah’a satanlar” anlamında Şurat, Ehlül’adl vel-istikamet isimlerini de kullanmaktadırlar. Abdullah bin İbad, Hazret-i Ali, Hazret-i Mu’aviye ile, hakem yapmak suretiyle anlaştığı için, hazret-i Ali’den ayrıldı. Trablusgarb’a gitti.
İbadilik Hariciyye mezhebi ile kıyaslandığında Muhakkime’nin içerisindeki en ılıman koldur. Bugün özellikle Umman’da varlığını sürdürmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir